Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Driftiga eldsjälar delar på Arbetsmiljöstipendiet

Arbetsmiljöstipendiet tilldelades på torsdagen två personer: Jan Bylund, huvudskyddsombud/regionalt skyddsombud på CA Östbergs Fläkt AB, Avesta och Ulrika Hjelmberg, arbetsmiljösamordnare på Volvo Group Trucks Technology, Göteborg. De fick motta 15 000 kr vardera vid en prisutdelning på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet.

Intresset för Arbetsmiljöstipendiet har i år varit större än någonsin. Sammanlagt har drygt ett 50-tal förslag kommit in från anställda och arbetsgivare på företag runt om i landet

– Det är alltid lika roligt att få leta fram de som har det där lilla extra. I år har vi hittat två eldsjälar som vi gärna vill lyfta fram och premiera. De är båda väldigt engagerade, kunniga och driftiga. Dessutom har de lyckats väl med att etablera arbetsmiljötänket på arbetsplatserna, vilket är en förutsättning för att resultatet ska bli bra och bestå, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Juryn som behandlat förslagen består av Prevents vd Maria Schönefeld, Martina Hallgren på Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt på LO, och Eva Karlsson Aldvin på PTK.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent vartannat år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Stipendiesumman är på 30 000 kronor. I år tilldelas det Jan Bylund, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, Avesta och Ulrika Hjelmberg, arbetsmiljösamordnare, Göteborg. De får 15 000 kronor vardera. Hedersomnämnandet gick i år till Kalle Persson, Stockholm.

Motiveringarna för Arbetsmiljöstipendiet lyder:

Jan Bylund, 48 år, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud på CA Östbergs Fläkt AB, Avesta.

Jan Bylund är en ovärderlig inspirationskälla. Han drivs av ett stort och äkta engagemang som genomsyrar hela hans arbete. Han är grundlig, saklig och genomtänkt i sitt arbetssätt. Med sitt brinnande arbetsmiljöintresse och sin pedagogiska förmåga har han fått sin omgivning att inse betydelsen av en bra och säker arbetsmiljö.

Ulrika Hjelmberg, 44 år, arbetsmiljösamordnare på Volvo Group Trucks Technology, Göteborg.

Ulrika Hjelmberg brinner för arbetsmiljön och är bra på att organisera arbetsmiljöarbetet. Hon har under många år arbetat med stressprevention. Genom målmedvetenhet och övertygelse har hon sett till att företaget fått upp ögonen för den psykosociala arbetsmiljön. Ulrika har med stort engagemang varit delaktig i att ta fram en systemetisk metod för att kartlägga och åtgärda brister inom det psykosociala området.

Hedersomnämnande:

Kalle Persson, 43 år, verksamhetschef på Oceanfilm AB, Stockholm.

Kalle Persson har i många år jobbat för att göra arbetsmiljön säkrare för filmarbetare. På ett entusiasmerande sätt har han starkt bidragit till att öka arbetsmiljöintresset i en bransch där arbetsmiljö haft en något undanskymd plats. Tack vare Kalle finns det många i filmbranschen som har blivit inspirerade och börjat tänka på sin arbetsmiljö på ett nytt sätt.

För mer information och fler bilder: www.prevent.se/stipendium

Bilagor: Foto på stipendiater

Kontakt

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Malin Drougge, informatör Prevent, 073-988 04 46, malin.drougge@prevent.se

Jan Bylund, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, CA Östbergs Fläkt, Avesta, 070-675 13 63, janne.bylund@telia.com

Ulrika Hjelmberg, arbetsmiljösamordnare, Volvo Group Trucks Technology, 076-8063738, ulrika.hjelmberg@telia.com

Kalle Persson, verksamhetschef, Oceanfilm AB, 070-624 13 84, kalle@oceanfilm.se

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera