Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bra arbetsmiljö ger friska tomtar

Det jobbas för fullt i tomteverkstan dagarna före jul, och det är viktigt att tomten och hans nissar har en säker och bra arbetsmiljö. Vilka risker finns i arbetet och vem bär ansvaret för tomtens arbetsmiljö?

Nu är det högt tempo i tomteverkstan för att alla julklappar ska hinna bli klara i tid. Då är det lätt hänt att tomten och hans nissar känner sig stressade. För att stressen inte ska påverka dem negativt är det viktigt med återhämtning. Det är bra om de kan stänga av tankarna på jobbet och sova gott om natten. Det är också klokt att försöka ställa bort släden och motionera lite.

Tomtenissarnas arbete kan vara ensidigt. Att få belastningsskador ligger nära till hands, eftersom många barn önskar sig samma sak och flera tusen exemplar ska tillverkas. Då är det bra om nissarna roterar mellan olika arbetsuppgifter. Det är också viktigt att ta många korta pauser så att musklerna får vila.

Det kan bli bullrigt i tomteverkstan även om jultomten har satt in ljudabsorbenter i väggar och tak. När det hamras och spikas mycket använder tomten och nissarna personlig skyddsutrustning i form av hörselskydd för att slippa oljudet.

Alla på tomteverkstan har ett ansvar för att stämningen är trivsam, att nissarna inte kivas och att alla mår bra. Jultomtens uppgift är att tala om för nissarna att de inte får reta varandra och på ett tidigt stadium försöka upptäcka och förebygga konflikter.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är jultomten som är arbetsgivare och har huvudansvaret för arbetsmiljön i tomteverkstan. Han ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och regelbundet undersöka nissarnas arbetsmiljö. Sedan ska han åtgärda förhållandena om det finns risker för nissarnas hälsa.

Nissarna är arbetstagare och är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några risker.

Prevent
Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!

Kontakt
Krister Skoglund, projektledare på Prevent, 08-402 02 06, 070-102 73 03.
Helena Wahlund, kommunikatör på Prevent, 070-267 55 56.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera