Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Beröm till skola i Lilla Edet i nationell tävling

Idag offentliggör arbetsmiljöorganisationen Prevent vilka som vinner priset Sveriges bästa arbetsteam. Ett arbetsteam vid Nya Skolan Lilla Edet har tidigare utsetts till bästa arbetsteam i området Västergötland, Bohuslän och Halland. Lilla Edet-teamet nådde inte hela vägen till nationell seger men fick ändå tävlingens enda hedersomnämnande. Tävlingen arrangeras av Svenskt Näringsliv, LO och PTK genom Prevent för att inspirera fler att skapa en bra arbetsmiljö.

– Arbetsteamet vid Nya Skolan Lilla Edet har verkligen imponerat på juryn. Gott samarbete där alla stället upp för varandra, och med gott ledarskap, har gjort att arbetsteamet är det enda av tävlingens 130 nominerade som får ett hedersomnämnande, säger Krister Skoglund, projektledare hos Prevent.

Juryns motivering till hedersomnämnandet lyder: ”Det ambitiösa arbetsteamet har lyckats ta sig igenom utmaningen att driva Nya Skolan till en väl fungerande och av föräldrar och elever omtyckt skola. Framgångsreceptet har varit samverkan, målmedvetenhet och bra ledarskap. Idag är skolan den glada arbetsplatsen med mycket skratt och stort hjärta. Det här är skolan där alla försöker se det positiva i allt som händer, där rektorn gärna hoppar in som lärarvikarie och där man arbetar efter parollen: det ska vara roligt att gå till jobbet.”

Totalsegern i tävlingen gick dock till ett arbetsteam vid Hallbyggarna Jonsered AB i Falun. Trivsel, arbetsglädje, samarbete och bra arbetsmiljöarbete är viktiga ingredienser för att skapa hälsosamma och framgångsrika arbetsplatser, och det är några av de faktorer som juryn fokuserat på i sina bedömningar.

– Ett väl fungerande team ger en bra grund för en god arbetsmiljö och förebygger både fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker. Nu hoppas jag att fler låter sig inspireras av Lilla Edets målmedvetna arbete med att skapa trivsel och god arbetsmiljö, säger Krister Skoglund.

De mest framgångsrika arbetsteamens arbetssätt och framgångsfaktorer kommer nu att bli en del i en bok som Prevent ska ge ut för att få fler arbetsplatser att bli framgångsrika i sitt arbetsmiljöarbete.

Tävlingen är en del i en större kampanj som Prevent driver under 2013 och 2014 för bra arbetsteam och hälsosammare arbetsplatser. Den bygger på två EU-kampanjer från Europeiska Arbetsmiljöbyrån i Bilbao.

Läs mer om tävlingen och kampanjen på www.prevent.se/bastateam

Kontaktperson:
Krister Skoglund, projektledare Prevent, krister.skoglund@prevent.se, 070-102 73 03
Linda Forssén, rektor på Nya Skolan Lilla Edet, linda.forssen@nyaskolan.se, 072-504 08 00

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera