Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

”Bättre arbetsmiljö” säkrar det praktiska arbetet

Varje år utbildar Prevent 1 500-2 000 chefer och skyddsombud i grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö”. Dessutom säljs runt 12 000 handböcker som andvänds i utbildningar och som uppslagsverk ute på företagen. Nu har handboken förnyats grafiskt och uppdaterats med det senaste inom arbetsmiljö.

Handboken ”Bättre arbetsmiljö” är ett standarverk i arbetsmiljö och har använts sedan 1970-talet i olika versioner. Den samlar de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på arbetsplatsen: lagstiftning, arbetsmiljöarbetets organisering och utförande, fakta om buller, ventilation, stress, drog- och alkholproblem, mobbning och trakasserier, personlig skyddsutrusning, rehabilitering osv.

– Med hjälp av handboken får du en bra överblick av arbetsmiljön på arbetsplatsen, vad du bör vara extra uppmärksam på och inte minst hur du kan hantera de problem som eventuellt kan finnas, säger Frida Fossland, projektledare på Prevent.

Chefer måste ha kunskap om arbetsmiljö för att klara av det lagstiftande arbetsgivaransvaret och skyddsombuden för sitt uppdrag som de anställdas representant. Inom många branscher är det utbildningen ”Bättre arbetsmiljö” som arbetsmarknadens parter avtalat om eller rekommenderar.

– De som går utbildningen är ofta överraskade att den även tar upp friskfaktorer, psykosociala faktorer, ledarskap osv. Helhetsynen är avgörande sedan för att de sedan ska kunna göra ett bra arbete, säger Sven-Åke Westerlund som är konsult och diplomerad utbildare i ”Bättre arbetsmiljö”.

– Utbildningen medför ett påtagligt större engagemang för arbetsmiljöfrågorna. Ökad delaktighet och ansvar påverkar så att man kan arbeta praktiskt med arbetsmiljöfrågorna och göra det framgångsrikt, säger Sven-Åke Westerlund.

I den 9:e upplagan av handboken ”Bättre arbetsmiljö” har fakta uppdaterats och den har dessutom fått en ny modern grafisk utformning. Förändringar i relevant lagstiftning fram till mars 2014 är medtagna i handboken

Läs mer på www.prevent.se/webbshop

Kontakt:

Frida Fossland, projektledare, 08-402 02 24, 0739409610, frida.fossland@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera