Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöutbildning ökade 15 procent

Intresset för arbetsmiljö är stort. Under 2013 ökade antalet personer som utbildade sig hos Prevent med hela 15 procent. Störst var intresset för den grundläggande utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM.

– Vi har ju sett under en tid att många företag förstår vikten av en god arbetsmiljö. De inser att det är av grunderna för att kunna bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet på både kort och längre sikt, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent

Maria Schönefeld säger att en bra arbetsmiljö är en konkurrensfaktor och en nödvändighet om man vill locka och kunna behålla sin personal.

– Den som mår bra presterar också bra, det är ganska enkelt egentligen, och där är arbetsmiljön avgörande, säger Maria Schönefeld.

Närmare 6 000 personer har genomgått öppna respektive företagsanpassade utbildningarna, främst chefer och skyddsombud. Den helt klart dominerande utbildningen är Bättre arbetsmiljö – BAM, som lär ut grundläggande arbetsmiljö.

Stort intresse har det även varit för Prevents webbutbildningar. De har ofta specifika branschperspektiv. Ett exempel är Bättre Vardag för hotell och restaurang, som hittills lockat 18 000 användare och där 6 300 av branschens runt 100 000 medarbetare har godkänts i slutprovet.

Under 2013 ökade besökarna på Prevents webbplatser med knappt med 25 procent. Det innebar upp mot 500 000 unika besökare. Bland annat är intresset stort för de kostnadsfria material som finns för nedladdning. Sammanlagt gjordes 140 000 nedladdningar, och det är framför allt checklistor som är av intresse. Populärast är inte oväntat Allmän checklista för skyddsrond, därefter checklistan om arbetsmiljö allmänt och på tredje plats den om psykosocial arbetsmiljö.

– För dem som arbetar med arbetsmiljön, till exempel chefer och skyddsombud, utgör vi en kunskapsbank som de vet att de kan komma tillbaka till och få hjälp med det mesta inom arbetsmiljön. Det kan gälla allt från en checklista för att gå igenom arbetsmiljön till att utbilda ett helt företag, säger Maria Schönefeld.

­Läs merwww.prevent.se/omprevent                           

Kontakt:
Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-5236383, maria.schonefeld@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera