Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

125 checklistor som förbättrar arbetsmiljön

Hos Prevent finns omkring 125 checklistor om arbetsmiljö att ladda ned kostnadsfritt. Checklistorna är ett bra sätt att få koll på risker i arbetet så att man kan åtgärda dem. Genom att försöka få bort riskerna har man kommit en god bit på väg mot en arbetsplats där alla är säkra och mår bra.

Sidan med checklistor är den mest populära sidan på Prevents webbplats. Där finns omkring 125 kostnadsfria checklistor att ladda ned, både allmänna checklistor och sådana som rör speciella arbeten.

Den checklista som används mest är den som handlar om hur man gör en skyddsrond. Där kan man bocka av frågor om till exempel ventilation, buller, klimat och personal. Näst mest nedladdad är en kort, övergripande checklista med punkter om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna.

Intresset för psykosociala frågor som stress, ledarskap, kompetensutveckling och mobbning är stort i dagens arbetsliv. För de frågorna finns två användbara checklistor, Psykosocial arbetsmiljö samt Trivsel och arbetsklimat.

Bland de checklistor som tillkommit och reviderats senaste året finns checklistor för svetsning, maskinsäkerhet inom verkstadsindustrin, optisk strålning och laser, bevakning och VVS.

Checklistorna är framtagna av Prevent i samverkan med arbetsgivarorganisationer och fackliga organistationer. De kan skrivas ut eller fyllas i direkt på nätet. Checklistorna laddas ned på http://www.prevent.se/checklistor

Kontakt:

Robert Jakobsson, utvecklingschef Prevent, 08-402 02 17, 070-5852993, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera