Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Seminarium tisdag 11 oktober i Västerås Rehabilitering helt beroende av tidiga insatser

Tidiga insatser är helt avgörande för att människor ska kunna komma tillbaka i arbete efter en längre sjukskrivning. Därför genomför Prevent och arbetsmarknadens parter inom industrin sju seminarier under 2011 om det viktiga vardagsarbetet med praktisk rehabilitering. Nu på tisdag i Västerås.
Datum: Tisdag 11 oktober Tid: Kl 9.00–16.00 (kaffe och registrering 08.30) Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Seminarierna ger råd och vägledning om hur arbetsgivare och fack kan arbeta lokalt med sjukskrivnings- och rehabiliteringsfall.

Nicklas Lamberg, från ABB AB, Ludvika berättar hur de arbetar med rehabiliteringsprocessen i praktiken.

På seminariet medverkar även representant från Försäkringskassan med en genomgång av rehabiliteringskedjans alla steg, inklusive vad som händer om en person blir utförsäkrad. En programpunkt tar också upp hur företag kan upphandla företagshälsovårdstjänster.

Seminarierna ”Tillbaka i arbete – ¬rehabilitering steg för steg” som Prevent och parterna i industrin genomför under 2011 är ett resultat av en överenskommelse som gjordes i avtalsrörelsen 2010.

Bilaga: Program seminarium Västerås.

Kontakt och anmälan:

Maria Ritzén, utbildningsledare, 08-402 02 02, 0705-300 199, maria.ritzen@prevent.se Isabel Roldán, utbildningsadministratör, 08-402 02 01, isabel.roldan@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera