Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Ständig efterfrågan på kunskap om arbetsmiljön – nya regler i populär handbok

Över 1,5 miljoner personer har gått Prevents utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Nu finns en sjunde upplaga av handboken ”Bättre arbetsmiljö” som används i utbildningen.
Boken är mycket efterfrågad och har sålts i över 70 000 exemplar de senaste åren. I den nya upplagan ingår aktuella lagändringar och andra nyheter på arbetsmiljöområdet, däribland information om den nya kemikalielagstiftningen REACH. Den innehåller också avsnitt som bland annat rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö, samverkan i arbetsmiljöarbetet, EU-lagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, missbruksproblematik och olycksförebyggande arbete.

Boken innehåller även grundläggande fakta om arbetsmiljö och de lagar och regler som reglerar den.

– Den är en del av utbildningen. Vi använder oss av problembaserad pedagogik i undervisningen vilket innebär att deltagarna också lär sig hur de ska kunna tillämpa kunskaperna och hitta mer information i källor och på olika webbplatser. Man blir aldrig fullärd och området förändras hela tiden, säger Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent.

Utbildningen, ”Bättre arbetsmiljö – BAM”, har bland annat som mål att deltagarna ska få grundläggande kunskap om arbetsmiljö, lära sig samverka i arbetsmiljöfrågor och kunna identifiera risker för att därigenom arbeta förebyggande.

Intresset för arbetsmiljöutbildningen är stort. Runt 5 000 personer utbildas varje år enbart i Prevents regi, därutöver är det många andra aktörer som genomför den.

– Alla chefer och skyddsombud ska ha kunskaper i arbetsmiljöfrågor och utbildning är bästa sättet att skaffa sig den på, säger Robert Jacobsson.

Men långt ifrån alla har någon utbildning i frågorna.

– Därför finns det en ständig efterfrågan på mer kunskap inom området, säger Robert Jakobsson.

Logistikföretag i Borås utbildar Maria Gunnarsson är skyddsombud på företaget Itella Logistics i Borås där ett 60-tal personer arbetar. Företaget är inriktat på transporter och logistik. Hon har nyligen gått utbildningen.

– Jag är skyddsombud för tjänstemän på vårt kontor. Här handlar arbetsmiljöfrågorna mycket om stress och andra psykosociala bitar. Utbildningen fokuserade på sådant jag direkt kan ha nytta och jag tycker att min roll som skyddsombud blivit tydligare, säger Maria Gunnarsson.

– Nu vet jag mer vilka befogenheter jag har gentemot arbetsgivaren och att jag som skyddsombud ska vara delaktig i förändringar och processer. Det innebär att jag kommer att vara mer tydlig med att jag är arbetstagarens ögon gentemot arbetsgivaren, säger Maria Gunnarsson.

Roger Sandström är chef på samma företag. Han tycker utbildningen varit lättförståelig och pedagogisk.

– Jag behövde en uppdatering, det händer mycket nytt inom arbetsmiljöområdet. För mig är det nyttigt att få kännedom om vad som kännetecknar en bra arbetsmiljö och vad man ska tänka på. Det är viktigt för att människor ska trivas och må bra, då gör de ett bra jobb.

Även han tycker att rollerna mellan arbetsgivare och skyddsombud blivit tydligare på grund av utbildningen.

– Samarbetet med skyddsombudet är viktigt till exempel när man genomför förändringar. Om man har en bra grund och ett bra samarbete att stå på så behöver det inte bli för gungigt, säger Roger Sandström.

Fakta: Prevents utbildning i grundläggande arbetsmiljö har funnits sedan mitten av 1970-talet. De dåvarande parterna (SAF, LO och PTK) slöt 1974 en utbildningsöverenskommelse i arbetsmiljöfrågor som de rekommenderade sina förbund att anta som kollektivavtal. Detta ledde till att det då skrevs många utbildningsavtal om arbetsmiljö med Prevents (dåvarande Arbetarskyddsnämnden) grundutbildning som bas. Centralt i grundutbildningen var materialet ”Bättre arbetsmiljö” som genom åren förändrats ett flertal gånger beroende på nya kunskaper om arbetsmiljö. Konceptet ”Bättre arbetsmiljö” gavs en helt ny form år 2006 med ny modern pedagogik i utbildningen och en ny handbok.

Läs mer på www.prevent.se

Kontakt: Robert Jakobsson, utvecklingschef, 08-402 02 17, robert.jakobsson@prevent.se Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera