Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Seminarium om mobbning på jobbet

Personkonflikter på arbetsplatsen kan vara förödande för arbetsklimat och produktivitet. Under Working Life på torsdag berättar Barbro Östling organisationskonsult, om fungerande metoder mot mobbning. Dessutom ges i Prevents monter en rad tips på utbildningar och böcker som kan vara värdefulla i det förebyggande arbetet.
Dag: Torsdag 13 oktober, 8.45-19.30 Var: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.
Seminarium: ”Mobbning – den utfrysta frågan”, scen B, kl 15.20-16.05 Prevents monter: Tips på utbildningar och böcker

Mobbning på en arbetsplats kan uppstå till följd av flera faktorer. Det som utlöser mobbning kan till exempel vara en osund arbetsplatskultur, ett svagt och otydligt ledarskap, dåligt hanterade konflikter, ständiga förändringar på arbetsplatsen eller långvarig stress. Barbro Östling, organisationskonsult, har under många år arbetat med hur man kan förebygga konflikter på arbetsplatsen. På ett seminarium under Working Life berättar hon om det.

– Det går inte att undvika konflikter på en arbetsplats, men du kan se de tidiga signalerna. Då gäller det att agera och det är alltid lättare om du har några verktyg till hands, säger Barbro Östling.

I Prevents monter I montern har besökarna möjlighet att ställa frågor om ämnet till kunniga medarbetare från Prevent. De presenterar bland annat böckerna ”Undvik mobbning på jobbet” och ”Personkonflikter på arbetsplatsen”, samt utbildningarna ”Vad varje skyddsombud och chef bör veta om mobbning” och ”Hantera Personkonflikter på arbetsplatsen”. I montern kan man också tävla. Genom att svara på enklare frågor om mobbning på jobbet, har besökarna chans att vinna en deltagarplats på grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö – BAM” på valfri ort (Malmö, Göteborg eller Stockholm), värde 7 350 kr exkl moms. Pris för den som kommer på andra plats är ett bokpaket med böckerna ”Undvik mobbning på jobbet” och ”Personkonflikter på arbetsplatsen”, värde 540 kr exkl moms.

Kontakt: Krister Skoglund – projektledare, 08-402 02 06, krister.skoglund@prevent.se Jessica Frisk – marknadskoordinatör, 08-402 02 23, jessica.frisk@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera