Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE En av fyra känner sig belastad av IT-verktygen i arbetet

Forskning visar att IT-relaterad stress är ett problem i arbetslivet. En ny undersökning som Prevent genomfört bland yrkesarbetande svenskar visar att så många som var fjärde anställd har negativa erfarenheter av att använda IT i arbetslivet. Särskilt utsatta är chefer och personer i åldern 30–49 år.
– IT-stress är ett problem som påverkar individers hälsa och förmodligen företagens effektivitet. Det är viktigt att man är medveten om riskerna med stress kopplat till IT på arbetsplatser och att man aktivt arbetar för att motverka stressen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

I Sverige har i dag 97 procent av befolkningen mobiltelefon, 90 procent använder internet och över 90 procent av de yngre, 16–24 år, deltar på sociala nätverkssajter som Facebook. Hälften av företagen har anställda som regelbundet jobbar på distans. I vissa branscher som informations- och kommunikationsverksamhet samt finansiell verksamhet är siffran upp mot 80 procent.

I en unik enkät har drygt 600 yrkesarbetande svenskar svarat på frågor om IT och psykisk belastning. Resultaten i undersökningen visar att var fjärde har negativa erfarenheter av använda IT i arbetslivet. Om resultaten överförs på den arbetande befolkningen motsvarar gruppen som inte är helt nöjda hela 770 000 personer.
– Många tekniska system är inte anpassade till hur de anställda arbetar. Det är viktigt att ha en öppen diskussion kring ny teknologi på arbetsplatser så att man kan fånga upp problem och anpassa systemen till de som faktiskt arbetar med dem.

Chefer en riskgrupp? De grupper som sticker ut i undersökningen är chefer och personer i åldern 30–49 år som tycks känna en större press kopplad till användning av IT. Undersökningen visar också på skillnader i användning av och syn på ny teknologi för kvinnor och män. Män är mer uppkopplade hemifrån och kvinnor är mer oroade över att den personliga integriteten hotas av användning av informationsteknologi.

Chefer är den grupp som enligt undersökningen har svårast att hantera den stora mängden information. De har större problem med tekniken och framför allt är det stor skillnad när det gäller det gränslösa arbetet, till exempel är de i mycket högre omfattning uppkopplade på fritiden. De är också bekymrade över den personliga integriteten.

De i åldersgruppen 30–49 år är mest beroende av IT-verktyg och var oftare uppkopplade än de över 50 år. De anser sig även sakna utbildning kopplad till IT i större utsträckning än övriga grupper och känner en stor oro för den personliga integriteten.

Fakta om undersökningen: • 606 yrkesverksamma deltog • 58% kvinnor och 42% män • 60% tjänstemän och 40 % arbetare • Varannan hade högskoleutbildning • 16% var chefer • 44% storstad, 36% tätort och 20% landsbygd • Genomförd oktober 2011

Bilaga: Enkät om IT-stress

Läs mer om IT-stress på www.prevent.se

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, 08-402 02 09, maria.schonefeld@prevent.se Krister Skoglund, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03, krister.skoglund@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera