Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Bättre vardag för anställda inom hotell- och restaurangbranschen

Prevents webbaserade utbildning ”Bättre vardag” har fått fler inom hotell- och restaurangbranschen att bli medvetna om sin arbetsmiljö, inte minst de yngre. Utbildningen fick nyligen första pris i en internationell multimediafestival om arbetsmiljö.
Hotell- och restaurangbranschen har många unga och tillfälligt anställda. Alltför få av dem har någon form av arbetsmiljöutbildning. Med hjälp av webbutbildningen ”Bättre vardag” får nu fler utbildning i frågorna. Utbildningen förmedlar en grundläggande kunskap om arbetsmiljö inom branschen och riktar sig både till chefer och anställda.

– Vi vet att det är många som använder ”Bättre vardag” som ett introduktionsmaterial till alla anställda och chefer. Det har gett effekt. Allt fler får någon form av arbetsmiljöintroduktion i början av sin anställning, säger Lise-Lotte Argulander Klavebäck, arbetsmiljöexpert på Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR.

Webbutbildningen är interaktiv, innehåller flera underhållande moment och ska få betraktaren att själv reflektera över sitt jobb och sin arbetsmiljö, alltifrån halkrisker till negativ stress. Det går att göra den på jobbet eller hemifrån och tar mellan två till fyra timmar. Cirka 7 000 personer har hittills deltagit.

– Våra medlemmars reaktioner är genomgående positiva. De tycker den är rolig och lättillgänglig. Vi hoppas att det leder till en större medvetenhet om arbetsmiljön, säger Stefan Eriksson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket HRF.

Multimedia i Istanbul Tidigare i år vann utbildningen första pris på en internationell multimediafestival i Istanbul, bland annat för att den på ett lättsamt och pedagogiskt sätt lyfter fram arbetsmiljöfrågorna inom hotell- och restaurangbranschen. 70 bidrag från 30 länder deltog.

Monica Uggla-Holgersson är HR-manager på Scandic hotels. Även hon berömmer materialet.

– Det har inga pekpinnar men ett allvarligt budskap. Arbetsmiljö är inte det lättaste att sälja in, det kan lätt verka tråkigt. Med den här sortens utbildning så är det lättare att inse att ”detta är något som berör mig”, säger Monica Uggla-Holgersson.

Hon påpekar vikten av att nå även det stora antalet extrajobbare, ofta unga människor som är relativt nya på arbetsmarknaden.

– De får sällan delta i vanliga utbildningsprogram som den fasta personalen har. Genom den här utbildningen når vi även dem.

Gunnar Lagerström är projektledare för webbmaterialet ”Bättre vardag”. Det har arbetats fram i samarbete med representanter från fack, arbetsgivare och experter.

– Utifrån kunskapen om hur verkligheten ser ut har sedan en producent byggt upp webbutbildningen, säger Gunnar Lagerström.

David Tikka är vd för e-learningbyrån Cleverlearning som producerat materialet.

– För att göra en sådan här utbildning intresseväckande krävs att den är visuellt tilltalande och att den känns modern, inte minst för att locka yngre som är vana vid film, grafik och interaktivitet, påpekar han.

Utbildningen är gratis och finns på http://www.battrevardag.nu/sajt/index.html

Fakta: Runt 130 000 personer arbetar inom hotell- och restaurangbranschen, många av dem är tillfälligt anställda.

Antalet olyckor inom branschen har ökat under senare år, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Många av olyckorna är dock av mindre allvarlig karaktär.

2005 rapporterades 401 olyckor, 2010 var motsvarande siffra 519. Mest drabbade är yngre personer, framför allt de mellan 18 och 24 år.

Däremot har antalet arbetsrelaterade sjukdomar minskat påtagligt. Från 184 rapporterade fall 2005 till 91 stycken 2010.

Kontakt: Gunnar Lagerström, projektledare, 08-402 02 44, gunnar.lagerstrom@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera