Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Ändrat beteende gör stålbranschen säkrare

Antalet olyckor inom stålindustrin minskar. En orsak kan vara att fler tillbud rapporteras innan olyckan är framme. Nu satsar branschen på att ytterligare minska olyckorna genom att arbeta mer med säkerhetskultur, som attityder och beteenden.
Sett över en 20-årsperiod har olyckorna gått ner inom stålindustrin, enligt statistik från Industriarbetsgivarna. Men trots den positiva trenden finns mycket kvar att göra för att förhindra antalet olyckor.

Förra året inträffade 30 allvarliga olycksfall inom stålindustrin med svåra personskador som följd. Statistiken visar också att över tvåtusen mindre allvarliga olycksfall inträffade, mer än trehundra av dem ledde dock till sjukfrånvaro i arbetet.

Cecilia Andersson arbetar med arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna. Att olycksfallen minskar beror på att antalet rapporterade tillbud ökat under senare år och riskerna därmed åtgärdats i ett tidigare skede, påpekar hon.

– Det har varit en medveten arbetsmiljöstrategi. Genom att uppmärksamma möjliga risker och rapportera tillbud som skett har det gått att förskjuta perspektivet, säger Cecilia Andersson.
Risker inom området är bland annat fallolyckor, brännskador, farliga kemikalier, höga bullernivåer och att arbetet är fysiskt tungt.

Föregå med gott exempel Nu görs en ny satsning inom branschen. Denna gång handlar det om säkerhetskultur, det vill säga vikten av att företagen ska ha en kultur som främjar ett högt säkerhetsmedvetande. Chefer och arbetsledare ska föregå med gott exempel och visa vad som är ett säkert beteende.

– Det handlar om att få in ett tänkesätt som genomsyrar hela organisationen. Ledningen måste både i ord och handling sätta säkerheten främst. De anställda behöver ha kunskap om hur de ska jobba säkert och inte ta några risker, säger Lars-Erik Folkesson ombudsman på IF Metall.

Bengt Sahlin är arbetsmiljökonsult och har under senare år utbildat cirka 2 000 stålverksanställda i förebyggandet av hörselskador. Utbildningen har bland annat varit inriktad på att deltagarna, både arbetsgivare och arbetstagare, fått identifiera risker i sin egen miljö, reflektera över sina egna erfarenheter och få inblick i hur det går att hitta lösningar.

– Glädjande nog har mycket hänt som en följd av utbildningen, både på en övergripande nivå och i praktiska åtgärder. Nu görs till exempel flera bullermätningar, man identifierar riskerna och en process har startat för att utveckla hörselvårdsprogram, säger Bengt Sahlin.

Träffar i Borlänge och Karlskoga Prevent har i samarbete med IF Metall och Industriarbetsgivarna arbetat fram ett nytt branschanpassat material som lanseras i vinter. Det riktar sig både till arbetsgivare och anställda och består dels av skriften ”Bättre arbetsmiljö Stålindustrin”, dels av sex fallbeskrivningar som finns på Prevents webbplats. Skriften täcker arbetsmiljön för de flesta verksamheter inom stålindustrin, även om de har olika produktionsmetoder.

Våren 2012 kommer två informationsträffar att hållas om materialet. Den första i Borlänge 27 mars och den andra i Karlskoga 28 mars.

Kontakt: Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, monica.lornbo@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se eller informationsavdelningen, 08-402 02 00, info@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera