Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Förmiddagsseminarium om hur IT-verktygen belastar oss Ny unik studie om svenskars IT- stress

IT-stress hör till det moderna livet. Men den går att undvika och samtidigt dra nytta av fördelarna med den omvälvande teknikutveckling som sker. Prevent ger under en förmiddag flera perspektiv på hur våra IT-verktyg kan belasta oss och vad vi kan göra åt det. Dessutom presenteras en ny unik undersökning om yrkesarbetande svenskars IT-stress.
Dag: torsdag 10 november 2011 Tid: kl 9.00-12.00 (frukost kl 8.30) Var: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Forskning visar att IT-relaterad stress är ett ökande problem i arbetslivet som påverkar individers hälsa. Laptops, smartphones, bredbandsnät, e-post, sociala medier med mera, ökar informationsmängden i arbetslivet och suddar ut gränsen mellan arbete och fritid. Men hur belastade är vi av våra IT-verktyg?

Vid seminariet presenteras en unik kartläggning om IT-stressen på svenska arbetsplatser. 600 yrkesarbetande svenskar har svarat på frågor om sin situation.

På seminariet medverkar och diskuterar ledande forskare och experter på området samt representanter från arbetsplatser och arbetsgivare-/fackförbund. Bland annat kan ni lyssna till Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och författare till boken ”Den översvämmande hjärnan”.
Bilaga: Program seminarium om IT-stress 10 november

Läs mer om IT-stress på www.prevent.se

Kontakt och anmälan: Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se Annicka Lindström, informationsassistent, 08-402 02 15, 070-728 35 56, annicka.lindstrom@prevent.se Krister Skoglund, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03, krister.skoglund@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera