Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mallar för utbildare

Här hittar du som utbildar åt Prevent vår powerpoint-mall samt en instruktion kring denna. Har du frågor tveka inte att kontakta oss på Prevent.