Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mallar i Indesign (förlagsmaterial)

Här hittar du som formgivare InDesign-mallar till Prevents förslagsprodukter.

För mer information om användning och regler se Grafisk profil för förlagsmaterial eller kontakta Malin Drougge.