Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevents visuella identitet

Prevents visuella identitet ska visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge en bild av oss som överensstämmer med vår vision ”Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete” och med vårt varumärkeslöfte “Kunskaper för en bättre arbetsdag”. För att kunna genomföra detta vida uppdrag krävs att vi kommunicerar med omvärlden. Prevent är en liten ideell förening med stort uppdrag.

Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, färgpalett och bildmanér. Med tydliga riktlinjer kan vi agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på så sätt bidra till att göra det lättare att identifiera oss i det mediala bruset.

För filmproduktion använder Prevent speciellt framtagna namnskyltar och slutbild med logotyp. För underlag och instruktioner kontakta kommunikationsavdelningen.

Ladda ner Prevents visuella identitetgrafiska riktlinjer för förlagsmaterial och  grafiska manual för webb. Om du har frågor kontakta kommunikationsavdelningen.