Hoppa till huvudinnehållet

Webbinariet om hybridkontor: tips från talarna

Webbinariet Framgångar och fallgropar med det hybrida kontoret bjöd på en genomgång av aktuell forskning om distans- och hybridarbete. Här ger forskarna Leif Denti och Caroline Lornudd tips med utgångspunkt från vad de pratade om under webbinariet.

Leif Denti gick igenom vad forskningen säger om fördelar och nackdelar med distansarbete, med fokus på autonomi, vikten av återkoppling och risken för social och professionell isolering. Caroline Lornudd berättade om strategier för att öka den psykologiska tryggheten i arbetsgruppen, som är viktigt för kreativitet och lärande men också för välmående. Hon gav också tips på hur man motverkar att gruppdynamiken försämras vid distansarbete. 

Sammanfattning av forskarnas tips och medskick till organisationerna 

Leif Dentis tips

 • Jobba med meningsfullhet. Det är viktigt att man förstår syftet och hur vårt arbete passar in i helheten. 
 • Autonomi och frihet är viktigt, men vi behöver också återkoppling på hur det går. Släpp inte medarbetarna vind för våg.
 • Hjälp till att lösa varandras problem och fråga aktivt hur folk mår.
 • Förtydliga vägarna för egen utveckling och karriär.
 • Skapa rum för det sociala, att träffas och skratta tillsammans. 

Caroline Lornudds tips

Utmaningar för interpersonella relationer och gruppdynamik vid distans och hybridarbete: 

 • Vardagligt samspel tar mer tid och ansträngning.
 • ”Vattentäta” subgrupper bildas.

Möjliggörare och lösningar:

 • Acceptera utmaningarna och hitta gemensamma lösningar.
 • Lär känna personer och skapa gemensamma upplevelser.
 • Diskutera spelregler för hur gruppen vill arbeta tillsammans. 

Medskick om psykologisk trygghet och hybrida arbetssätt 

Ledarskap

 • Formulera utmaningen. Vi vet inte vad som funkar bäst när det gäller hur vi kombinerar arbete på kontor och hemma. Vi kommer kanske inte hitta rätt från början.
 • Bjud in till delaktighet. Här behövs allas perspektiv. Låt oss fundera tillsammans på olika lösningar och deras för- och nackdelar.
 • Bemöt på ett bra sätt. Gör det till en positiv upplevelse att dela med sig av synpunkter och idéer, även när du inte håller med.   

Funktion före princip

 • Kontor respektive arbete hemma som medel och inte ett mål i sig.
 • Målet är: verksamhetens framgång, gruppens effektivitet och samhörighet, individens behov av autonomi.

Planera, testa, gör om

 • Bygg in utvärdering i strukturen.
 • Ledning, chef och HR har inte alla perspektiv – gör arbetstagare delaktiga.  

Tips på mer information

Här finns webbinariet Framgångar fallgropar med det hybrida kontoret

Fler webbinarier om arbetsmiljö

Mer om hybridkontor

Hitta på sidan