Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

Prevents högsta prioritet är att säkerställa tryggheten för våra kunder, medarbetare och utbildare. Vi följer noga information och råd från myndigheter om coronaviruset och vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa kunder och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.

Klassrumsutbildning

Med anledning av coronaviruset har vi tills vidare beslutat att ställa om de flesta öppna klassrumsutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa utbildningar genomförs istället som lärarledd utbildning på distans.

Boka lärarledd utbildning på distans

Nu kan du boka in dig på lärarledda utbildningar på distans i vår e-handel. Passa på att gå en kurs på distans tillsammans med andra. Välkommen online! Se utbud av lärarledd utbildning på distans

Ta del av vilka förutsättningar som krävs för att kunna gå våra distansutbildningar under frågor och svar.  

Har du frågor om våra öppna klassrums- eller distansutbildningar – är du välkommen att höra av dig till: Maria Einarsson, 08-402 02 45, utbildning@prevent.se

eBAM

Gå gärna vår digitala version av Bättre arbetsmiljö BAM. I eBAM ingår dessutom ett handledarstöd och kunskapstest. Boka eBAM!

Företagsanpassad utbildning

Det finns möjlighet att få lärarledd företagsanpassad utbildning på distans med hjälp av digital teknik.

Vill ni ha en utbildningsinsats i era lokaler behöver ni göra en riskbedömning av situationen på Folkhälsomyndighetens rekommendation. Läs här om Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang

Vid frågor gällande nya bokningar eller planerade företagsanpassade utbildningar, vänligen kontakta våra utbildningsledare.

Utbildningsledare

Inger Eliasson 08-402 02 48, inger.eliasson@prevent.se
Marie Rubertsson-Nerén 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Löpande information

Om det blir aktuellt att göra ytterligare förändringar för våra kommande utbildningar, kommer vi informera berörda kunder om detta personligen, samt informera här på webbplatsen.

Johan Sund, Utbildningschef, 08 402 02 22, johan.sund@prevent.se