Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

Sidan är uppdaterad 25 augusti 2020

Prevents högsta prioritet är att säkerställa tryggheten för våra kunder, medarbetare och utbildare. Vi följer noga information och råd från myndigheter om coronaviruset och vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa kunder och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.

Klassrumsutbildning

Med anledning av coronaviruset har vi beslutat att ställa om de flesta öppna klassrumsutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö till och med 31 december. Dessa utbildningar genomförs istället som lärarledd utbildning på distans. Vi kommer att kontakta dig som har bokat en öppen utbildning under perioden. 

Om du bokat utbildningen Bättre arbetsmiljö BAM rekommenderar vi att du istället går den digitala versionen – eBAM. Om du går eBAM ingår dessutom ett handledarstöd och kunskapstest. Vi hjälper till med detta så att det blir så smidigt som möjligt.

Har du frågor om våra öppna utbildningar – välkommen att höra av dig till:

Maria Einarsson, 08-402 02 45, utbildning@prevent.se

Boka lärarledd utbildning på distans

Nu kan du boka in dig på lärarledda utbildningar på distans i vår e-handel. Passa på att gå en kurs på distans tillsammans med andra. Välkommen online! Se utbud av lärarledd utbildning på distans

Ta del av vilka förutsättningar som krävs för att kunna gå våra distansutbildningar under frågor och svar.  

Företagsanpassad utbildning

Det finns möjlighet att få lärarledd företagsanpassad utbildning på distans med hjälp av digital teknik.

Vill ni ha en utbildningsinsats i era lokaler behöver ni göra en riskbedömning av situationen på Folkhälsomyndighetens rekommendation. Läs här om Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang

Vid frågor gällande nya bokningar eller planerade företagsanpassade utbildningar, vänligen kontakta våra utbildningsledare.

Utbildningsledare

Inger Eliasson 08-402 02 48, inger.eliasson@prevent.se
Marie Rubertsson-Nerén 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Löpande information

Om det blir aktuellt att göra ytterligare förändringar för våra kommande utbildningar, kommer vi informera berörda kunder om detta personligen, samt informera här på webbplatsen.

Frida Fossland, Utbildningschef, 08 402 02 24, frida.fossland@prevent.se