Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i Almedalen 2019

Den årliga Almedalsveckan är Sveriges största mötesplats för samhällsfrågor. Här hittar du ett axplock ur programmet av seminarier som handlar om arbetsmiljö, ledarskap, organisation och personal.

För fullständigt program, besök Almedalsveckans webbplats http://www.almedalsveckan.info/

Måndag 1 juli

Alla har rätt till en säker arbetsplats
Arrangör: Ramudden AB
https://almedalsguiden.com/event/17746

Framtidens föränderliga arbetsliv: Hållbarhet i det digitala arbetslivet
Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/15921

Framtidens föränderliga arbetsliv: Trender i arbetsmiljön – hur, vad och varför?
Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/16487

För ett friskt och tryggt arbetsliv
Arrangör: AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Gilla jobbet, Svenska Judoförbundet, Yrkeslandslaget/Worldskills, Myndigheten för arbetsmiljö (MYNAK)
https://almedalsguiden.com/event/16376

Framtidens föränderliga arbetsliv: Förändringskompetens i organisationen
Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/16476

Dags för mer verkstad. Hur skapar vi en smidigare sjukskrivningsprocess?
Arrangör: AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/16022

Trött efter 3500 seminarier? Sömnens betydelse för hälsan
Arrangör: Skandia
https://almedalsguiden.com/event/15967

Hälsosamt är lönsamt
Arrangör: Business Arena
https://almedalsguiden.com/event/14527

Öka prestation och engagemang i ditt team
Arrangör: Ledarna - Sveriges Chefsorganisation
https://almedalsguiden.com/event/17200

Hur säkerställer du en inkluderande, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med breddad rekrytering
Arrangör: Social Venture Network, SVN Sweden
https://almedalsguiden.com/event/14390

Kommer Generation Y att låta sig fångas?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
https://almedalsguiden.com/event/14386

Korttidsfrånvaron – viktigaste trenden att följa för ett hållbart arbetsliv
Arrangör: Dagens industri, Previa
https://almedalsguiden.com/event/16615

Innovativt ledarskap: Så rustar du för framtidens utmaningar som ledare
Arrangör: Dagens industri, Jusek, Civilekonomerna
https://almedalsguiden.com/event/16562

Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år?
Arrangör: EY
https://almedalsguiden.com/event/15430

Skapar Amazon djungelns lag på arbetsmarknaden?
Arrangör: Svenska Transportarbetareförbundet
https://almedalsguiden.com/event/16822

Framtidens arbetsmarknad är redan här
Arrangör: Microsoft AB
https://almedalsguiden.com/event/15646

Hur når vi en finansbransch fri från sexuella trakasserier?
Arrangör: Finansförbundet
https://almedalsguiden.com/event/17507 

Tisdag 2 juli

För ett friskt och tryggt arbetsliv
Arrangör: AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Gilla jobbet, Svenska Judoförbundet, Yrkeslandslaget/Worldskills, Myndigheten för arbetsmiljö (MYNAK)
https://almedalsguiden.com/event/16377

Den psykiska hälsan på arbetsplatsen - möjligheter och utmaningar
Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Blue Call, Ekskäret, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viab
https://almedalsguiden.com/event/15570

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot
Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen
https://almedalsguiden.com/event/14689

Flexibilitet och trygghet på framtidens arbetsmarknad
Arrangör: Svenskt Näringsliv
https://almedalsguiden.com/event/17002

Hur löser vi livspusslet? På spaning efter ekonomisk jämställdhet och ett föräldravänligt arbetsliv
Arrangör: TCO
https://almedalsguiden.com/event/17478

Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö i kommunikationsbranschen?
Arrangör: Resumé, DIK
https://almedalsguiden.com/event/15899

Hur skapas ett hållbart skolledarskap?
Arrangör: Rektorsprogrammet
https://almedalsguiden.com/event/16138

Framtidens ledarskap – en konkurrensfördel
Arrangör: Almega
https://almedalsguiden.com/event/16587

Hur når vi det goda arbetet i en ny tid - för en hel människa i ett helt arbetsliv?
Arrangör: LO-Landsorganisationen i Sverige
https://almedalsguiden.com/event/17635

Vakna byggbranschen, dags att bygga en vinnande företagskultur
Arrangör: Byggcheferna, Chef
https://almedalsguiden.com/event/14187

Hur kan en kommun rusta sig mot kompetensbrist genom att förändra sina arbetsplatser?
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
https://almedalsguiden.com/event/17049

Hållbart arbetsliv - hur får vi fler att välja och stanna kvar inom välfärdens yrken?
Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter
https://almedalsguiden.com/event/17035

Urholkar klimatförändringarna Sveriges konkurrenskraft?
Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen
https://almedalsguiden.com/event/14888

Livsstilsstöd för bättre hjärnhälsa bland kontorsarbetare
Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
https://almedalsguiden.com/event/14504

Så påverkar digitaliseringen svenska chefers hälsa
Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT
https://almedalsguiden.com/event/17716

Elever måste må bra för att lyckas
Arrangör: Sveriges elevråd – SVEA
https://almedalsguiden.com/event/17379

Med modern belysning kan vi höja skolresultaten
Arrangör: Belysningsbranschen
https://almedalsguiden.com/event/17464

Onsdag 3 juli

För ett friskt och tryggt arbetsliv
Arrangör: AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Gilla jobbet, Svenska Judoförbundet, Yrkeslandslaget/Worldskills, Myndigheten för arbetsmiljö (MYNAK)
https://almedalsguiden.com/event/16378

Från risk till frisk i arbetslivet: Sjuk statistik och friskfaktorer
Arrangör: AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/16015

Från risk till frisk i arbetslivet: Konkreta tips för ditt hälsofrämjande ledarskap
Arrangör: AFA Försäkring, Prevent
https://almedalsguiden.com/event/15929

Från risk till frisk i arbetslivet: Förutsättningar för att chefer ska kunna göra ett bra jobb
Arrangör: AFA Försäkring, Suntarbetsliv
https://almedalsguiden.com/event/15928

Från risk till frisk i arbetslivet: toppa frisknärvaron i välfärdssektorn med resursteam
Arrangör: AFA Försäkring, Suntarbetsliv
https://almedalsguiden.com/event/15933

Är ett längre arbetsliv svaret på ökad jämställdhet?
Arrangör: KPA Pension
https://almedalsguiden.com/event/17288

Hur kan bättre arbetsmiljö minska ohälsotalen?
Arrangör: Skanska
https://almedalsguiden.com/event/14356

För friska och engagerade arbetsplatser i statlig sektor
Arrangör: Partsrådet, Hållbart arbetsliv
https://almedalsguiden.com/event/16482

Kampen för kvinnors arbetsvillkor de senaste 100 åren och framöver
Arrangör: LO-Landsorganisationen i Sverige
https://almedalsguiden.com/event/15207

Kan man organisera sig till friska medarbetare?
Arrangör: Brilliant Future Sverige AB
https://almedalsguiden.com/event/16236

Den psykiska ohälsan ökar - vi behöver leda på ett nytt sätt
Arrangör: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, Svenskt Kvalitetsindex
https://almedalsguiden.com/event/14993

Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld
Arrangör: Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
https://almedalsguiden.com/event/16686

Fel, brister och skador inom byggsektorn – kan samverkan/partnering vara en lösning?
Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen
https://almedalsguiden.com/event/14684

Friskvård – kostnad eller investering?
Arrangör: Ramudden AB
https://almedalsguiden.com/event/17742

Hur inkluderande är vi på arbetsplatsen – egentligen?
Arrangör: Dagens Nyheter, Avonova
https://almedalsguiden.com/event/16977

Hur kan nya lokaler bidra till en arbetsplats där varje anställd kommer till sin rätt?
Arrangör: Akademikerförbundet SSR, CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, KFO, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad, Swedavia
https://almedalsguiden.com/event/17033

Torsdag 4 juli

För ett friskt och tryggt arbetsliv
Arrangör: AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Gilla jobbet, Svenska Judoförbundet, Yrkeslandslaget/Worldskills, Myndigheten för arbetsmiljö (MYNAK)
https://almedalsguiden.com/event/16379

Vuxendagis eller framtidens arbetsplats?
Arrangör: Business Arena
https://almedalsguiden.com/event/14559

Fredag 5 juli

För friska och engagerade arbetsplatser i statlig sektor
Arrangör: Partsrådet, Hållbart arbetsliv
https://almedalsguiden.com/event/16484

Vilka förhandlar facket/arbetsgivarna med när alla giggar?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
https://almedalsguiden.com/event/14378

Vad innebär digitaliseringen för arbetsmarknadens parters arbete?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
https://almedalsguiden.com/event/14406

Mångfald i arbetslivet gör oss bättre
Arrangör: Region Gotland
https://almedalsguiden.com/event/15113