Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Världsdagen för arbetsmiljö

Tillsammans

Den 28 april är det världsdagen för arbetsmiljö. Det är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO,  som varje år uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Förebyggande arbete är bästa sättet att skapa ett arbetsliv utan olyckor och dödsfall. Prevent arbetar förebyggande genom att tillsammans med arbetsgivar- och fackförbundssidan ta fram bland annat verktyg, utbildningar och böcker. De syftar alla till en och samma sak: en säker och bra miljö att arbeta i.

Vision Zero

Prevent deltar i kampanjen Vision Zero, som arrangeras av den internationella arbetsmiljöorganisationen ISSA. Vision Zero är en nollvisions-kampanj som utgår från övertygelsen att alla olyckor och ohälsa på jobbet går att undvika genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Hjälp i det förebyggande arbetet

Här är några av Prevents senaste verktyg och böcker till hjälp i det dagliga arbetsmiljöarbetet:

Externa länkar