Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Världsdagen för arbetsmiljö

Tillsammans

Den 28 april är det världsdagen för arbetsmiljö. Det är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO,  som varje år uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Förebyggande arbete är bästa sättet att skapa ett arbetsliv utan olyckor och dödsfall. Prevent arbetar förebyggande genom att tillsammans med arbetsgivar- och fackförbundssidan ta fram bland annat verktyg, utbildningar och böcker. De syftar alla till en och samma sak: en säker och bra miljö att arbeta i.

Hjälp i det förebyggande arbetet

Under våren har Prevent tagit fram flera nya produkter.

  • Jobba praktiskt med OSA är en handbok om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Boken ger vägledning och exempel på hur ett företag kan arbeta med och dra nytta av reglerna i sin vardag. Finns även som e-bok.
  • Ett nytt sätt att presentera alla våra checklistor. Här går det att söka fram rätt checklista genom att filtrera på ämne och bransch, och de flesta kan fyllas i på både dator, mobil och surfplatta.
  • Balansguiden för chefer, vilket är ett tillägg till Balansguiden för alla. Balansguiden hjälper var och en att reflektera över sin arbetssituation i det flexibla arbetet. Tillägget för chefer är ett stöd för chefen att ta upp frågan i arbetsgruppen och diskutera fram en lösning. Balansguiden finns på webben och är kostnadsfri.
  • Brevskola om OSA. En minikurs per mejl för dig som behöver en första introduktion om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Kostnadsfritt.
  • Ett nytt grepp är bilderböcker som förklarar arbetsmiljö och säkerhet utan ord. De passar extra bra för nyanlända och säsongsarbetare som inte kan svenska men kan användas av alla. Böckerna tar upp arbete inom skogsbruk och lantbruk, och senare under våren kommer även böcker om trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och grönyteskötsel samt för golfbranschen. Ladda ner eller beställ kostnadsfritt.

Externa länkar