Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nominera en bra uppsats om arbetsmiljö

Nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar eller samhällsvetenskapliga utbildningar. Examensarbetet ska omfatta minst 15 högskolepoäng och vara skrivet av en till två personer. Det ska ha genomförts under det senaste läsåret och blivit godkänt senast i juni samma läsår. Nominera senast 29 juni 2018.

Fyll i formuläret nedan och skicka uppsatsen separat till info@prevent.se