Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2014 års stipendiater

Kristina Lagerstedt, KTH och Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet fick stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats. De två vinnande uppsatserna handlar om utveckling av bärvästar för brevbärare samt sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut. 

Kristina Lagerstedt, Kungliga Tekniska Högskolan, fick utmärkelsen för uppsatsen ”Bärvästar för brevbärare”. Av juryns motivering framgick att Kristina Lagerstedt på ett genomgripande sätt analyserat användningen av bärvästarna, och utifrån detta tagit fram en ny kravspecifikation för hur bärvästar bör utformas. Kravspecifikation har med endast mindre justeringar blivit standard för Posten i Sverige. Den nyutvecklade bärvästen tillverkas nu och ersätter successivt äldre bärvästar, vilket betyder att många tusen brevbärare har fått en bättre arbetsmiljö.

Se film om pristagaren >>

Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet, har studerat nationalekonomi i Växjö. Hon prisades för sin uppsats ”Arbetsmiljö och pension” som utgått ifrån data från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Studien visade att arbetsmiljön har effekt på vilka förväntningar en individ har kring sin pensionsavgång. Av juryns motivering framgick att Ellinor Ivarsson prisas för att uppsatsen har en intressant frågeställning och en mycket hög aktualitet. Uppsatsen uppfyllde väl stipendiets syfte genom att uppmärksamma en angelägen arbetsmiljöfråga i det svenska arbetslivet.

Se film om pristagaren >>