Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2012 års stipendiater

De två vinnande bidragen 2012, från Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, handlade om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör, samt riskbedömningar kopplade till belastningsergonomi. 

Linus Ludvigsson, Lunds Tekniska Högskola, fick stipendiet för uppsatsen ”Emission and exposure assessment of arc discharge produced multiwalled carbon nanotubes in an industrial environment”. Av juryns motivering framgick att Linus prisas för att i sitt examensarbete ha utvecklat en ny metod för att identifiera kolnanorör ur den komplexa blandningen av luftburna partiklar som finns i arbetsmiljön. Kolnanorör är en typ av fibermaterial som har unika egenskaper ur ingenjörssyfte, men som i djurförsök visats ha samma typ av skadliga effekter på lungvävnad som asbest.

Ann- Britt Gunnarsson och Minke Wersäll, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har vid sidan av sina arbeten vid Arbetsmiljöverket också studerat Ergonomi och MTO (Människa, Teknik och Organisation) vid KTH. De prisades för sin uppsats om utvärdering av riskbedömning med Hand Arm Riskbedömningsmetod, HARM. De har studerat HARM-metoden och hur man med den kan bedöma belastning på händer och armar vid manuellt arbete. Av juryns motivering framgick att Minke Wersäll och Ann-Britt Gunnarsson prisades för att resultaten av deras studie i hög grad skulle vara praktiskt användbar för arbetsmiljöinspektörer och ergonomer inom företagshälsovården.