Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Under åren 2012 till 2018 delade Prevent och AFA Försäkring ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar. 

Syftet med stipendiet var att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna på högskolor och universitet i landet. 

Bedömningskriterierna för en utmärkt arbetsmiljöuppsats var

  • ha en tydlig koppling till arbetsmiljö
  • bidra till kunskapsläget
  • vara av allmänintresse
  • ha god läsbarhet
  • ha en vetenskapligt tillfredställande koppling mellan frågeställning, teori, metod och resultat
  • ha god teorianknytning och teoretisk reflektion.