Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Work and Technology on human terms - lunchseminarium

Välkommen till Prevents lunchseminarium där vi visar upp vår kostnadsfria webbutbildning "Work and Technology on Human Terms". Vi ger tips om hur du själv eller anställda på ditt företag kan använda utbildningen som kompetensutveckling. Lunchwrap serveras.

Tid: 30 november klockan 12.00−13:00 (lunchwrap från 11.30)

Plats: Prevents kurslokal, Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm (T-bana Medborgarplatsen eller pendel Södra station)

Lätt lunch i form av en wrap serveras från klockan 11.30. Seminariet börjar klockan 12.00.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Om utbildningen
Work and Technology on Human Terms är en kostnadsfri webbutbildning som är framtagen i samarbete mellan Prevent och fem universitet och tekniska högskolor. Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor. Utbildningen är på engelska.

Webbutbildningen tar upp olika områden som organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, information och interaktion i tekniska system och metoder och utvecklingsprocesser. Det går bra att välja ut de områden som är mest aktuella för dig och din organisation.

Utbildningen vänder sig i första hand till ingenjörer, ekonomer och beteendevetare, men alla som är med vid utveckling av organisationer, tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön har nytta av den. Att den finns på internet, är kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra ger stor flexibilitet både till hur utbildningen läggs upp och i vilken takt den genomförs.

Till webbutbildningen