Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så blir du bättre på distansledarskap

Att leda OSA på distans – Så blir du bättre på distansledarskap. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig främst till dig som är chef, skyddsombud eller dig som jobbar med HR.

Vad finns det för strategier för chefen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans? Stress, arbetsfördelning och konflikter är tillräckligt krångligt att hantera när allt är som vanligt, men när en stor del av dina medarbetare distansarbetar kan det ofta kännas omöjligt. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) är i coronatider både viktigare och mer aktuell än någonsin. Men hur leder man detta arbete på distans?

Webbinariet tar bland annat upp:

• Grundläggande om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA
• Chefens förutsättningar för OSA då medarbetare arbetar på distans
• OSA på distans och dess utmaningar och framgångsfaktorer
• Genomgång av hur Prevents verktyg som t ex checklistor, OSA-enkäten och Inkludo kan användas i arbetet
• Strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik och hur det kan vara ett stöd i arbetet med OSA på distans