Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kampanjstart – Friska arbetsplatser belastar rätt

Tre av fem arbetstagare inom EU rapporterar att de har arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger dessa problem fortsatt i topp på statistiken. Det är skälet till att Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) i Bilbao återigen lyfter frågan om belastning under tre år framåt i en kampanj – Friska arbetsplatser belastar rätt.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till kostnadsfritt webbinarium den 23 oktober mellan 10:10  12:00. Webbinariet vänder sig till arbetsmiljöintresserade, arbetstagare, arbetsgivare, företagare, forskare, beslutsfattare och media.

Program med cirkatider:

10.10 Välkommen

10:15 Guldlocks-principen – Den rätta mixen av belastning och återhämtning
Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

10:45 Projekt: ROTOVATION – hur arbetsrotation bidrar till bättre hälsa
Marianne Sund, arbetstagare på Berendsen och klubbordförande för IF Metall och Lars Melin, General Manager på Berendsen 

11:05 Fördjupning av resultatet av inspektion med fokus på arbete med fysisk belastning – manuell hantering av ”ting”
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör och Heli Aarnipuro, inspektör och projektledare,  Arbetsmiljöverket

11.40 Ergonomihjälpen
Ann Appelberg, Prevent

11:50 Kampanjen framåt
Kampanjresurser, nordiskt samarbete, metoder och riskbedömningar, riktade utbildningsinsatser

12:00 Avslut

Webbinariet är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är den 22 oktober. 

 Anmäl dig till webbinariet