Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent 75 år

Sedan 1942 har Prevent, som drivs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, bidragit till att Sverige har en arbetsmiljö i världsklass.

Prevent har varit med och tagit fram mycket som haft stor betydelse för dagens arbetsmiljö, till exempel den grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM och en mängd checklistor för arbetsmiljöarbetet. Med 75 års erfarenhet i ryggen blickar Prevent framåt och tar sig an framtida utmaningar i det svenska arbetslivet.

Samlad erfarenhet för nya utmaningar

Sedan 1942 har Svenskt Näringsliv, PTK och LO samarbetat för att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö i Sverige. Genom Prevent har de möjlighet att snabbt svara på arbetsmarknadens förändringar och den tekniska utvecklingen. Något som har gynnat både arbetsgivare och arbetstagare. Resultatet är att Sverige är världsledande inom arbetsmiljö.

Prevent har en historia av att arbeta i nära samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Idag ligger stort fokus på frågor som sambanden mellan psykosocial arbetsmiljö, det flexibla arbetslivet och digitalisering.