Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Omvärldsbevakning 2018

Hur framtidens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete kommer att se ut påverkas av både nationella och internationella utvecklingstrender. För att ha beredskap att anpassa sig efter utvecklingen har Prevent gjort en trendanalys. Till omvärldsbevakningen

Ladda ner rapporten