Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet våren 2020

Sex orter får besök av arbetsmiljömiljökonferensen Gilla Jobbet under mars och början av april. Lisa Markström, projektledare från Prevent, håller ett inspirerande pass om det hälsofrämjande ledarskapets möjlighet att fokusera på styrkorna och det positiva som en del av arbetsmiljöarbetet. Lisa ger också handfasta råd om vad man kan arbeta vidare med i vardagen.

Prevents material finns med på följande pass:

Lisa Markström: Ett ledarskap som främjar hälsa
Hälsofrämjande ledarskap – webbverktyget innehåller handfasta råd, tips och ett trettiotal metoder om hur du som chef kan arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap i vardagen. Verktyget innehåller sex olika ämnesområden som tar upp centrala delar i det hälsofrämjande ledarskapet.

Christer Tollén och Christer Stafstedt: Så blev vi bättre på att rapportera och förebygga skador och  olyckor
Prevents checklistor – Undersök och riskbedöm er arbetsmiljö med hjälp av Prevents checklistor. Det finns ca 200 checklistor för olika branscher och ämnen.

Anders Johrén: Arbetsmiljöekonomi
Lönsam – Den nedladdningsbara skriften har ett företagsperspektiv och tar upp olika sätt att räkna på hur företagets resultat kan förbättras genom investeringar i utveckling av person och organisation.

Work and technology on human terms –  webbutbildning som förmedlar kunskaper kring hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö. Webbutbildningen innehåller också webbvertyget Lönsam.

Alex Tilly: Konflikter, hot och våld
Hot och våld – Ämnessida med hänvisningar till webbverktyg (Hantera hat och hot på redaktionen), poddinslag (Preventpodden om hot och våld) skrifter med tips och råd som gäller för hotfulla situationer (Konflikttipsaren) med mera.

Mikael Rehnberg: SAM, samverkan och samsyn - för organisatorisk och social säkerhetskultur
OSA-hjälpen – Ämnessida med hänvisningar till webbverktyg (OSA-enkäten, Hälsofrämjande ledarskap, Förebygg sexuella trakasserier och Balansguiden), skrifter (Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling, Konflikthantering) samt utbildningar.

Missade du Prevent på Arbetsmiljöverkstan 2019, eller vill du se seminarierna igen? Vi har filmat seminarierna om hälsofrämjande ledarskap, kränkande särbehandling, företagsanpassad utbildning och BAM. Till filmerna.

Det kan finnas ströplatser kvar till de olika tillfällena. Anmäl dig här!