Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välmående medarbetare och organisationer i fokus hos Volvo Construction Equipment AB

Hos Volvo Construction Equipment AB (Volvo CE) vet man att arbetsmiljöfrågor är otroligt viktiga och att en god arbetsmiljö leder till välmående medarbetare och organisationer. Volvo CE sökte Arbetsmiljöpeppen för att ytterligare kunna öka medvetenheten och engagemanget kring hälsa och välbefinnande. Nu planerar de att hyra in en föreläsare eller inspiratör.

Sara Sandström och Carolina Flood på Volvo CE. Foto: Volvo CE.Hos Volvo CE är arbetsmiljön högt prioriterad. De arbetar aktivt med att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser för anställda, besökare, leverantörer och kunder, berättar Sara Sandström och Carolina Flood. Sara Sandström är huvudskyddsombud  för Tjänstemän Volvo site Eskilstuna och nationellt huvudskyddsombud för Unionen Volvokoncernen Sverige. Carolina Flood är Manager Business Support.

Viktigt med nära samarbete mellan chef och skyddsombud

Sara Sandström och Carolina Flood är överens om att ett bra samarbete mellan chef och skyddsombud är viktigt. Själva har de en aktiv och öppen dialog där de diskuterar arbetsmiljöfrågor av både fysisk och psykosocial karaktär. De stöttar och delger varandra relevant information. Nyckeln till sitt goda samarbete säger de är att inte tänka ”vi” och ”dem”, utan att i stället jobba aktivt tillsammans och tillvarata varandras kompetenser och erfarenheter.

Tillsammans genomför de regelbundet både allmänna och specifika skyddsronder, riskanalyser vid förändringar och djupare analyser av den psykosociala arbetsmiljön när sådana behövs. Arbetsmiljön finns dessutom med som en stående punkt på avdelningsmötenas dagordning.

Trygghet, delaktighet och respekt leder till bättre resultat

En god arbetsmiljö kännetecknas av en trygg och säker arbetsplats med välmående medarbetare där alla jobbar aktivt för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetet. För Sara Sandström och Carolina Flood är det viktigt att medarbetarna känner trygghet, tillit och delaktighet. Den som mår bra blir mer engagerad och motiverad, och det resulterar generellt i bättre resultat.

– Vi vill att alla medarbetare ska må lika bra när de går hem som när de kom till jobbet, eller kanske till och med bättre, sammanfattar Sara Sandström och Carolina Flood.

Text: Lena Malmsten-Bäverstam