Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tillsammans för arbetsmiljön på Växjö Montessori

Växjö Montessori var en av alla de organisationer som sökte Arbetsmiljöpeppen och fick bidrag till en arbetsmiljösatsning. För att kunna söka behövde skyddsombud och chef från verksamheten anmäla sig till Gilla Jobbet tillsammans. 

- Arbetsmiljöpeppen dök upp när jag sökte information på Prevents sidor, så jag ansökte direkt. Sedan när jag fick veta att vi hade vunnit trodde jag inte att det var sant, säger Charlott Lundgren, rektor. 

- I och med att vi är en så liten organisation så är det värdefulla pengar som är till stor glädje för oss, fyller Jessica Nilsson,tidigare skyddsombud och numera biträdande rektor i. 

På Växjö Montessori arbetar chefer och skyddsombud tillsammans med ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete. De har en skyddskommitté som träffas minst tre gånger per termin och när behov uppstår. Verksamheten följer en årlig plan för skyddsronderna.

- Vi gjorde en omorganisation 2012 och utsåg då en övergripande chef för våra tre förskolor. Varje arbetsgrupp har en representant i skyddskommittén och ledningsgruppen. På så sätt får vi stöd och inspiration av varandras arbetsplatser. Ett problem som uppstår i en arbetsgrupp kan likväl uppstå i en annan, säger Charlott Lundgren.

Hälsoinspiratörer

Charlott och Jessica berättar att skyddsombuden har stort förtroende på arbetsplatsen och det finns en trygghet i att de har mandatet att fungera som bollplank och förmedlare av viktiga arbetsmiljöfrågor. Företagshälsovården fungerar också bra som stöd, de är mer som en professionell och extern resurs. 

- Sedan ett år tillbaka har skolan så kallade hälsoinspiratörer som inte är skyddsombud. De har ett uppdrag men även ett intresse av att främja hälsofrågor och att uppmuntra sina kollegor till olika aktiviteter. Exempelvis ordnar de tipsrundor med etiska dilemman, de genomförs oftast i naturen, då blir det positiva inslag som vi tror stärker. Det är alltså en roll utöver de vanliga arbetsuppgifterna men som medarbetarna får tid till inom den normala arbetstiden, säger Charlott Lundgren.

Skyddsrond även för barnen

Montessoriskolan tror på att arbetsmiljöarbetet börjar tidigt. Därför har barnen sin egen skyddsrond. 

- Det är av stor vikt att få känna att man kan påverka sin omgivande miljö, då skapas ett engagemang bland barnen. Barnen går tillsammans med en pedagog eller ett skyddsombud och så har de ett litet protokoll som de får fylla i, säger Jessica Nilsson. 

- Barnen är väldigt lösningsinriktade, som vi vuxna kanske inte alltid är. De ser inte hindren alls, det är roligt, säger Charlott Lundgren.

När vi frågar vad Charlotte och Jessica ska använda pengarna från Arbetsmiljöpeppen till svarar de att de inte har bestämt det riktigt ännu. 

- Våra skyddsombud och skyddskommitté tittar på den frågan just nu. Vi tänker antingen använda pengarna i utbildningssyfte eller på annat sätt som är arbetsmiljörelaterat, säger Jessica Nilsson.

Text: Charlotte Bäckström