Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hos Sikama AB är det viktigt med en säker arbetsplats på grund av farliga miljöer

Sikama AB sökte Arbetsmiljöpeppen i samband med att de anmälde sig till Gilla jobbet. Nu vill de höja kompetensnivån för arbetsmiljöfrågor på hela företaget, men allra först hos de servicetekniker som ofta arbetar i farliga miljöer. 

Sikamas tre servicetekniker kommer i kontakt med olika kemikalier och arbetar ofta i explosionsklassade miljöer ute hos företagets kunder. Det är viktigt att de har en säker och hälsosam arbetsplats. Arbetsmiljöpeppen var ett välkommet bidrag.

- Nu kan vi tidigarelägga planerade utbildningar i BAM för våra servicetekniker, berättar företagets vd Åsa Bergström.

Tanken är att även låta framtida servicetekniker gå utbildningen.

Skyddsombud och chef går skyddsrond tillsammans

Marie Moe och Jimmy Franzén är båda skyddsombud på Sikama. De deltar i företagets skyddsronder tillsammans med sin chef. Inför varje skyddsrond samlar de in önskemål om förbättringar på arbetsplatsen från kollegorna. Företaget är litet och beslutsvägarna korta, och därför går det fort att sätta in åtgärder om det skulle behövas.

Arbetsmiljöcertifiering till våren

Nu ligger extra stort fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete eftersom Sikama planerar att bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 till våren. Att då få möjlighet att låta serviceteknikerna gå BAM tidigare än planerat passar väldigt bra.

Text: Lena Malmsten-Bäverstam