Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tre frågor till Noltorp vårdcentral i Alingsås

Vi ställde tre korta frågor till Noltorp vårdcentral Medpro Clinic, där Jenny Nilsson arbetar som verksamhetschef och Katarina Andersson är skyddsombud. Vårdcentralen ansökte om Arbetsmiljöpeppen och var ett av de företag som fick bidraget.

Varför sökte ni Arbetsmiljöpeppen?

För att vi har kommit igång och arbetar medvetet med arbetsmiljöarbetet och vill lyfta upp dessa frågor i arbetsgruppen. Vi vill använda bidraget till att lyfta arbetsgruppen och öka sammanhållning på jobbet.

Hur jobbar ni som chef och skyddsombud tillsammans med arbetsmiljöfrågor?

Vi har systematiserat arbetet och har fört in arbetet i vårt årshjul där vi ser till att detta arbete får en självklar roll. Chef och skyddsombud har en ständig diskussion kring dessa frågor, samt att vi bjuder in hela personalen till gemensamma möten för att alla skall kunna få lyfta sina frågor och tankar. Så det inte enbart blir på arbetsplatsträffarna man har möjlighet att lyfta dessa frågor.

Vad är en god arbetsmiljö är för er?

Det är när personalen arbetar mot gemensamma mål, det finns en strävan om att göra gott och hjälpa varandra. Att vi har ett öppet klimat där alla vågar ta plats och vara delaktiga med synpunkter. När personalen och ledningen tar ansvar för sin del och vill framåt, utveckling. Ha kul på jobbet! Vi är vår allas arbetsmiljö.

Noltorp vårdcentrals motivering till Arbetsmiljöpeppen

”Noltorp Vårdcentral är en liten vårdcentral som öppnade för några år sedan. Mitt mål med mitt jobb är att alla anställda skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Skulle vi få möjlighet att få detta bidrag då kommer vi att arbeta med det sociala klimatet på arbetsplatsen. Det påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och kvalitet. Med goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar det till att vår arbetsplats mår bättre, medarbetarna trivs med varandra samt att vi når våra uppsatta mål.”

Jenny Nilsson, verksamhetschef Noltorp vårdcentral.