Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välfungerande kommunikation är viktig för bra arbetsmiljö

Det är otroligt lätt att missförstå varandra, även på jobbet. På Danvikshem har man sedan flera år jobbat med att förbättra just kommunikationen mellan medarbetarna. Nu ska de våga kommunicera utan att se varandra.

Stiftelsen Danvik hospital Danvikshem är en av vinnarna av Arbetsmiljöpeppen. Pengarna ska de använda till ett besök på restaurang Svartklubben. Där kommer de äta en middag i totalt mörker. All kommunikation måste därför ske genom det talade ordet.

– Kommunikation är svårt även när alla pratar samma språk och har samma yrke. Hos oss pratar många olika språk och har olika arbetsuppgifter. Det är otroligt lätt att missförstå varandra, vilket ibland kan leda till konflikter. Att inte se varandra när man kommunicerar gör det ännu svårare. Men vi har arbetat med kommunikation som ett förbättringsområde under 3,5 år. Nu vågar vi ge oss ut på äventyret att inte se varandra, säger Isabella Grigoriou som arbetar som enhetschef på Danvikshem.

Under restaurangbesöket hoppas arbetsgruppen få möjlighet att kombinera ny kunskap och nya insikter med en trevlig och stimulerande stund tillsammans

– Vi vill förbättra vår förståelse för våra boende med synnedsättning, men också känna en större gemenskap och förbättra vår kommunikation inom arbetsgruppen. Vår bakgrund är ganska blandad. I mörkret försvinner många av våra olikheter, säger Sureeporn Phuangchan som är skyddsombud på Danvikshem.

Chefer och skyddsombud har fortlöpande dialog om arbetsmiljön

– En god arbetsmiljö kännetecknas av en vilja att gå till jobbet varje dag. Vi är många medarbetare och chefer här och det ska vara lätt att jobba med alla. Det ska inte spela någon roll vem du kommer arbeta nära en specifik dag, säger Sureeporn Phuangchan.

Arbetsmiljön generellt är ett viktigt område på Danvikshem och man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ett så kallat årshjul. Skyddsombud och chefer träffas och diskuterar dessutom regelbundet just arbetsmiljön inför enhetens APT-möten.

– Det är viktigt med en trygg arbetsplats där alla vågar lyfta frågor. Att vi ska våga kommunicera med varandra är en stor del av en god arbetsmiljö, säger Isabella Grigoriou.

Text: Lena Malmsten-Bäverstam