Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöverkstan

Under 2017 upprepade vi succén och besökte tre nya orter i Sverige där vi visade upp och berättade om användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet. Vi besökte Sundsvall, Jönköping och Karlstad.

Innehåll på Arbetsmiljöverkstan

 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Det finns fördelar med det flexibla arbetslivet, men även hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper var och en att hitta balansen mellan jobb och privatliv.

• Checklistor för arbetsmiljö
Vi berättade om vårt nya sätt att visa checklistor på prevent.se. Checklistorna fylls i och sparas på webben direkt på dator, surfplatta eller i mobilen.

 Bilderböcker om arbetsmiljö och säkerhet
Ordlösa, illustrerade böcker som vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. De är också användbara vid introduktion och i utbildningssammanhang. Böcker finns för skogsnäringen, lantbruket, trädgårdsodling, golfbranschen och park- och anläggningsarbete.

 Företagshälsovård – ett lönsamt samarbete
I Jönköping berättade Nybergs Bil AB och Företagshälsan i Jönköping AB om hur de tillsammans med sin företagshälsovård utvecklat ett framgångsrikt och lönsamt arbetsmiljöarbete. I Karlstad mötte ni Konsum Värmland och Clarahälsan AB.

Böcker på Arbetsmiljöverkstan