Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välkommen till Arbetsmiljöverkstan!

Under Arbetsmiljöverkstan, som kommer till fem städer under oktober och november, berättar vi om några av våra aktuella utbildningar och verktyg: BAM och eBAM, hälsofrämjande ledarskap och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverkstan riktar sig till chefer, skyddsombud och HR. Arbetsmiljöverkstan är kostnadsfri.

Arbetsmiljöverkstans innehåll

BAM och eBAM Utbildningen Bättre arebtsmiljö vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljöarbete från grunden. Den ger grundläggande kunskap om hur man upptäcker och hanterar risker, arbetar förebyggande, söker upp relevant information och vad samverkan innebär. BAM har funnits i många år och vi berättar hur vi arbetat med att förnya och utveckla konceptet. eBAM är en digital version av utbildningen och ger samma kunskaper.

Hälsofrämjande ledarskap Fokus på styrkor istället för problem är ett uppskattat arbetssätt, och att stärka det positiva är ett effektivt sätt att nå sina mål. Under seminariet får du handfasta råd om vad du kan arbeta vidare med i vardagen och hur du kan gå tillväga. Det här är ett inspirerande seminarium för dig som är nyfiken på ett positivt och hälsofrämjande ledarskap!

Kränkande särbehandling Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en arbetsplats. Prevent har tagit fram verktyg som hjälper till att förebygga och bli medveten om hur vi är mot varandra.


Tid och plats

Stockholm 1 oktober, kl 9.00-11.30, Bygget Fest och Konferens.
08.15–9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Visby 3 oktober, kl. 9.00-11.30, Clarion Hotel Wisby.
08.15–9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Sundsvall 19 november, kl. 9.00-11.30, Quality Hotell Sundsvall.
08.15–9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Jönköping 26 november, kl. 9.00-11.30, Elite Stora Hotellet.
Från 8.15-9.00 serveras kaffe/te och smörgås.

Helsingborg 27 november, kl. 9.00-11.30, Elite Hotel Mollberg.
08.15–9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Arbetsmiljöverkstan är kostnadsfri.

Anmälan

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Johan Mellnäs, johan.mellnas@prevent.se.