Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tidigare stipendiat jobbar i samma anda

Andreas Gill

Arbetsmiljöstipendium Andreas Gill är arbetsledare på bevakningsföretaget Inspira Bevakning i Stockholm. 2010 fick han Prevents arbetsmiljöstipendium för sitt systematiska och strukturerade arbete för en bättre arbetsmiljö.

– Det är tyvärr vardag inom bevakningsbranschen att det kan hända allvarliga incidenter. Därför är det viktigt att kunna stötta medarbetare på ett professionellt sätt när något inträffar. Och – om det går – förebygga att något händer, säger Andreas Gill.

Han är arbetsledare över ett 60-tal ordningsvakter och butikskontrollanter som jobbar i butiksgallerior och andra allmänna centrumanläggningar. Hot och våld förekommer ofta i deras arbete, vilket är det största arbetsmiljöproblemet inom branschen.

– Arbetet för dem innebär att upprätthålla ordning och att gripa snattare. De får ta första smällen när de ingriper, ofta är det mycket droger och alkohol med i bilden. Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är att ha en ständig dialog med arbetstagarna, betonar Andreas Gill.

Han lyfter också fram vikten av att följa upp medarbetarsamtal och att varje år genomföra en medarbetarenkät.

– För mig handlar det om att kontinuerligt uppdatera mig om hur deras verklighet ser ut, att de kan känna förtroende för mig som arbetsledare. Vi samverkar med skyddsombud och har hela tiden en dialog med våra kunder, till exempel butiksägarna, så att de är med på insatser som ska minimera riskerna.

Andreas Gill fortsätter att arbeta i samma anda som han gjorde när han fick stipendiet.

– Alla medarbetare får göra sin röst hörd, det är viktigt att alla känner sig sedda och bekräftade. Vi ser också till att de har rätt utbildning och rätt utrustning. Tyvärr kan vi inte råda över allt som kan inträffa i den här branschen. Det gäller därför att vara rätt rustad och att också ha en krisberedskap för om något händer.

Eva Bergstedt

Så nominerar du till årets arbetsmiljöstipendium