Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Webbutbildningar om arbetsmiljö

Här är Prevents kostnadsfria webbutbildningar om arbetsmiljö. De flesta tar omkring en timme att genomföra. Utbildningarna är framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 90 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i butik och på lager. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö i filmproduktion är en utbildning som i första hand vänder sig till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner. Den är indelad i en allmän del och en fördjupningsdel.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Arbeta säkert med höga tryck

Arbeta säkert med höga tryck

En kostnadsfri webbutbildning om högtrycksspolning. Om hur man förebygger arbetsolyckor och förslitningsskador samt skapar en trivsam och sund kultur på arbetsplatsen.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning som ger en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Ny i industrin

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Work and Technology on Human Terms

Work and Technology on Human Terms

Denna webbutbildning bidrar till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Bli ett schysst stall

Bli ett schysst stall

Utbildningen Bli ett Schysst stall handlar om sexuella trakasserier. Den vänder sig till dig som är arbetsgivare eller chef inom hästnäringen.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Webbutbildning Säker i butik

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Säkert skogsarbete

Säkert skogsarbete

En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Säkra sågverk

Säkra sågverk

Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljö och risker på sågverk. Den handlar också om hur man kan bidra till en säkerhetskultur och minska risken för arbetsplatsolyckor.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Trygg assistent

Trygg assistent

I webbutbildningen får du lära dig om arbetsmiljö för personliga assistenter. Den består av sex kapitel som belyser olika delar av arbetsmiljön, hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Trygg buss

Trygg buss

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Är du säker?

Är du säker?

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten