Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tidningen Arbetsliv

Prevent ger ut tidningen Arbetsliv, som är är Sveriges största facktidning inom området arbetsmiljö. Den utkommer både som papperstidning (6 nummer/år) och med dagliga nyheter på webben, och ger bra bild av vad som händer inom arbetsmiljöområdet. Fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor, forskning, ledarskap, hälsa samt nya lagar och regler på arbetsmiljöområdet är några av de ämnen som tidningen bevakar.

Tidningens motto är att vara aktuell, nyttig inspirerande och vardagsnära. Genom praktiska råd och tips vill tidningen hjälpa läsarna att förbättra den egna arbetsmiljön. Tidningens främsta målgrupper är skyddsombud, personalansvariga, utbildningschefer, produktions- och verkstadschefer samt miljö- och hälsoskyddschefer.

Arbetsliv