Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Utbildningsmaterial till Naglar, fransar och farliga ämnen

Här kan du som gått utbildningen Naglar, fransar och farliga ämen hitta utbildningsmaterial för att utbilda dina anställda eller kollegor.

Utbildningen kommer att läggas ned

Materialet på sidan kommer finnas kvar till den 30 juni 2022.

Syfte

Utbildningens syfte är att informera om de risker som arbetet som fransstylist eller nagelteknolog innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. 

Mål

  • Efter utbildningen ska deltagaren:
  • ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan påverka vår hälsa
  • ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma
  • ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inklusive REACH och CLP)
  • veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras
  • ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Utbildningsmaterial

Checklistor

Hitta på sidan