Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Checklistor

Arbetsmiljön inom lantbruk innehåller många risker och antalet dödsolyckor är högre än inom andra branscher. Här finns, förutom en digital allmän checklista för lantbruk, även checklistor för traktorer, maskiner och arbete med fjäderfä, grisar, nötdjur.

Till checklistor för lantbruk

Det finns många knep runt mat och sömn som gör det lättare för kroppen att hantera nattarbete och oregelbundna arbetstider. Hos Prevent finns en broschyr och en utbildning om vad man kan göra för att må bra vid skiftarbete.

Hälsotips för skiftarbetare

Bättre arbetsmiljö

Ett nytt omslag pryder den 14:e upplagan av BAM-handboken. Dessutom finns ett helt nytt kapitel om organisatorisk och social arbetsmiljö. Boken är uppdaterad med relevant lagstiftning.

Beställ BAM-handboken här

ledig tjänst

Nu finns en ledig tjänst som administrativ chef med ansvar för avdelningen Verksamhetsstöd och service. Gillar du att jobba med många frågor och leda arbetet med ekonomi, arbetsmiljö, personalfrågor och administrativ effektivitet? Då kan detta vara jobbet för dig!

Läs mer om tjänsten

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Caroline Farberger banar väg för andra Bild: Bengt Alm
Arbetsliv

När Icas toppchef Caroline Farberger insåg att hennes könsidentitet var kvinna var det en omvälvande insikt. Genom att öppet gått ut med att ha genomgått en könskorrigering vill hon bereda vägen för andra att leva som de är.

Arbetsliv

Två eller fler nattpass i veckan ökar risken för att få ett sent missfall. Det visar en dansk studie av personal inom sjukvården.

Så här kan du använda OSA-enkäten