Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

utbildning

Gå en arbetsmiljöutbildning i vår! Just nu erbjuds ekonomiskt stöd för både chefer och skyddsombud som går en kurs (läs mer om villkoren). Nu har vi släppt utbildningstillfällena för april månad, så passa på att boka!

Läs mer och boka

arbetsskador

Färdolycksfall är olycksfall som händer när en person är på väg till eller från sitt arbete, förutsatt att man följer den normala vägen. Färdolycksfallet kan till exempel bestå i att en anställd cyklar omkull eller halkar och skadar sig på väg till jobbet.

Läs mer

webbverktyg

Det är de nyanställda som oftast drabbas av skador i arbetet, visar statistiken. En mängd olyckor inträffar den första timmen, dagen eller veckan på jobbet. Det är därför en bra introduktion är så viktig!

Läs mer om introduktion

Checklistor & mallar

Här finns en särskild checklista för att kolla av så att arbetsmiljön är så smittsäker som möjligt. Du hittar också information om distansarbete, krishantering och vad du bör tänka på inför återgång till arbetsplatsen. 

Läs mer om corona och arbetsmiljön

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Öva dig på acceptans Bild: Christina Drejenstam Johansen
Arbetsliv

En uppsägning eller insikten om att semesterplanerna inte går att genomföra. Coronapandemin har inneburit mer eller mindre tuffa besked för de flesta. Men genom att öva sig på acceptans går det lättare att komma vidare och göra det bästa av livet här och nu.

Arbetsliv

Det är stor skillnad i hälsa mellan olika yrkesgrupper, visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Skillnaderna är inte bara kopplade till utbildningsnivå, utan märks även mellan yrken som kräver högskolekompetens.