Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Pressmeddelande

Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Till pressmeddelandet

utbildning

Nu kan du som är chef eller skyddsombud få ekonomisk ersättning när du går en arbetsmiljöutbildning! Både lärarledda distansutbildningar och webbutbildningar omfattas. Det är också möjligt att få ersättning för skräddarsydda utbildningar som hålls för bara ditt företag.

Så söker du ersättning

Checklista

Gör en digital skyddsrond med hjälp av Prevents checklista för distansarbete! Det finns två varianter, en som chefen och den anställde fyller i tillsammans till exempel vid ett videomöte, och en som undersöker de övergripande förutsättningarna för distansarbete för organisationen.

Till Checklista Distansarbete (individuell)

Till Checklista Distansarbete (övergripande)

utbildning

En grundutbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) lönar sig alltid. En bra arbetsmiljö ger bättre säkerhet och nöjdare medarbetare, och det gynnar produktiviteten. Så enkelt är det faktiskt! Allra bäst brukar det bli om chef och skyddsombud går utbildningen samtidigt.

Läs mer om BAM

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Hemarbetandet under coronapandemin har varit både på gott och ont, visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. De som haft bra förutsättningar för att jobba hemifrån har fått en bättre arbetsmiljö, medan andra utsatts för risker och känt sig socialt isolerade.

Samma yrke men olika arbetsmiljö Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Kvinnor rapporterar belastningsbesvär i dubbelt så hög grad som män. En förklaring är den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, men det är inte hela sanningen. Även i branscher där könsfördelningen är jämn drabbas kvinnor betydligt oftare av värk i kroppen, enligt en ny studie.

Webbutbildningen Arbetsmiljö för chefer - webb är här!