Varför Behövs Användarkonto?


När du skapat ett användarkonto och loggat in, sparas dina tips som är kopplade till svaren på frågorna i KemiGuiden. Tipsen samlas i Din KemiGuide, och du kan återkomma dit när du vill genom att logga in på nytt. Din KemiGuide ger anpassade tips för just din arbetsplats. För att se tipsen måste du ha Microsoft Word 2000 eller senare installerat på din dator.