Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sprängarbeten

I KemiGuiden behandlas inte sprängarbete i detalj. För regler vid sprängarbete, se föreskrifterna AFS 2007:01 Sprängarbete.