Kontroll av om skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner är tillräckligt bra


Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner är tillräckligt bra om de innehåller

  • instruktioner om hur man ska arbeta för att undvika att skadas
  • instruktioner om hur man ska skydda sig, till exempel vilken skyddsutrustning som ska användas, när den ska användas och hur den ska underhållas
  • vilka ordnings- och städrutiner som gäller
  • instruktioner om vad man ska göra om en olycka, haveri eller spill inträffar, bland annat första hjälpen.

Instruktionerna ska också vara kända:

  •  Alla som behöver känna till instruktionerna ska veta att de finns.
  • Även de som tillfälligt eller under en kortare period är berörda av instruktionerna ska få information om dem.

Instruktionerna ska följas:

  • Att få information om instruktionerna är en sak, men att följa dem en helt annan.
  • Om instruktionerna innehåller sådant som är svårt att följa, till exempel för att det blir för stressigt eller obekvämt, bör ni se över arbetet så att instruktionerna blir lättare att följa.