Exempel - Inköp görs av många olika personer, t ex på kemiskt laboratorium


Detta är en typ av arbetsplats som kräver tydliga rutiner som följs av alla för att kemikaliearbetet ska fungera. Det är viktigt att hitta de rutiner som fungerar i praktiken och som passar in i det dagliga arbetet. Fundera över följande:

  • Går det att begränsa vilka som får köpa in? Detta är den viktigaste åtgärden för att få kemikaliearbetet att fungera. Viktigt kan till exempel vara att tillfälligt anställda och praktikanter inte får köpa in kemiska ämnen och produkter.
  • Går det att datorisera hanteringen av säkerhetsdatabladen, så att registret över säkerhetsdatabladen kan fungera som förteckning?
  • Är antalet företag som levererar kemiska ämnen och produkter begränsat, så att man kan utveckla rutiner tillsammans med dessa företag?
  • Vilka rutiner och regler ska finnas vid inköp av sådana kemiska ämnen och produkter som inte köpts in tidigare? Vem bedömer riskerna med den nya produkten och med hanteringen av den? Vem avgör om en ny produkt får köpas in?
  • Vem eller vilka ska ansvara för att förteckningen hålls aktuell? Hur ska de få information om vilka inköp av nya kemiska ämnen eller produkter som görs? Den som köper in nya kemiska ämnen och produkter måste också ha ansvar för att och lämna information så att förteckningen kan uppdateras, alternativt att denne själv uppdaterar förteckningen.
  • Hur ska informationen om risker och hur man skyddar sig vid arbete med nya kemiska ämnen och produkter fungera? Vem informerar och när?