Mobila krossverk, asfaltverk och betongstationer


Om verksamhet med mobilt krossverk, asfaltverk eller betongstation ska påbörjas, ska arbetsgivaren anmäla detta till Arbetsmiljöverket innan anläggningen tas i bruk. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  • företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson,
  • typ av verksamhet,
  • vilken typ av mobil anläggning som används eller kommer att användas i verksamheten, och
  • var anläggningen finns (vid vilket arbetsställe).

Därefter ska arbetsgivaren göra en ny anmälan var tredje månad anmäla om något av detta har förändrats.

Om anmälan inte görs eller uppdateras var tredje månad, utdöms en sanktionsavgift på 5 000 SEK.

Regler om anmälan av mobila anläggningar och sanktionsavgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön, 27 §.