Hoppa till huvudinnehållet

Att leda förändringsarbete

Här finns två olika metoder som kan användas för att leda förändrings- och förbättringsarbete.

Ledning av vårt förändringsarbete

För den som ska leda en förändringsprocess kan John Kotters 8-stegsmodell för förändring vara till hjälp. Stegen i metoden beskriver centrala delar för framgångsrik ledning av ett förändringsarbete. Fördjupad information finns i Kotters bok ”Leading change”.

 • Starta arbetet genom att bestämma vilket förändringsarbete  arbetsgruppen ska fokusera på och samtala om.
 • Ta hjälp av faktabladet och arbetsbladet, som båda kortfattat tar upp Kotters modell, och gå tillsammans i arbetsgruppen igenom steg för steg. Markera resultaten i arbetsbladet.
  • Detta fungerar bra.
  • Detta fungerar ganska bra men kan bli bättre.
  • Detta fungerar inte bra.
 • Sammanfatta och kom överens om eventuella åtgärder.
 • Boka tid för uppföljning.

Arbetsblad som PDF

Faktablad som PDF

Vårt förbättringsarbete

Ett bra hjälpmedel för organisationer som vill arbeta strukturerat och systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete är det så kallade förbättringshjulet PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera). Genom att använda den här metoden, som bygger på förbättringshjulets fyra steg, kan ni öka ert lärande i arbetsgruppen.

 • Planera. Identifiera en utvecklingsidé tillsammans i arbetsgruppen och planera för arbetet, till exempel: vad ska göras, vem ska göra det och när ska det göras?
 • Gör. Testa er idé enligt plan.
 • Studera. Undersök och utvärdera resultatet tillsammans. Hur fungerade idén? Har det skett några förändringar längs vägen? I så fall vilka?
 • Agera. Arbeta vidare utifrån resultatanalysen av ert test. Vad fungerade bra? Behöver ni göra några justeringar framöver? I så fall vilka?
  Repetera stegen för ytterligare utveckling av idén eller utveckling av nya idéer.

Arbetsblad som PDF

Hälsofrämjande ledarskap

I verktyget om Hälsofrämjande ledarskap inom området Tydliga mål och uppgifter hittar du fler metoder som kan vara till hjälp i ett förändringsarbete.

Hälsofrämjande ledarskap

Riskbedömning vid förändring

I samband med förändringar i verksamheten, till exempel övergång till hybridkontor, ska en riskbedömning göras.

Riskbedömning

Hitta på sidan