Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Återgång till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. När det är dags att återgå till kontoret igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här finns bland annat en checklista som kan vara till hjälp.

Riskbedömning

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. När ni har identifierat riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en handlingsplan med åtgärder. Använd gärna vår checklista och mall för riskbedömning. Riskbedömningen görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. 

Läs mer om riskbedömning

Mall riskbedömning och handlingsplan

Checklista Återgång till arbetsplatsen

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

 • Ansvar för arbetsmiljön
 • Förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö
 • Samverka
 • Instruera och informera om risker
 • Arbetsanpassning
 • Anlita extern expertis vid behov

Arbetstagarens ansvar och skyldigheter

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet
 • Följa riktlinjer, rutiner och föreskrifter
 • Föreslå åtgärder och ge synpunkter
 • Rapportera tillbud, olycksfall och ohälsa
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
 • Iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppträda respektfullt mot varandra

Hybridkontor

Det är upp till varje arbetsgivare att avgöra om hybridarbete passar verksamheten och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning. När man har kommit fram till hur man vill ha det ska en riskbedömning göras. 

Hybridkontor

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan