Hoppa till huvudinnehållet

Vaccination på arbetsplatser

Här finns information för verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset, SARS CoV-2, på eller i anslutning till arbetsplatsen. Syftet är att hjälpa verksamheter förbereda så att vaccineringar kan göras på ett tillgängligt, smittsäkert och bra sätt.

Att tänka på

Här finns dokumentet "Att tänka på". Det beskriver vilka krav som är viktiga att ställa på den leverantör som ska utföra vaccineringen samt vad arbetsplatsen kan behöva förbereda när det gäller till exempel riskbedömningar, kommunikation till anställda, logistik, lokaler och utrustning.  

Vaccination på arbetsplatser - Att tänka på

Här finns också checklistan "Vaccination på arbetsplatser". Den hjälper verksamheten få syn på risker och säkra att de förberedelser som behövs också genomförs. Checklistan innehåller frågor om verksamhetens rutiner för att hantera vaccinationer på arbetsplatsen och de smittrisker som kan följa därav, samt om verksamhetens kommunikation och vaccinationslokalens utformning. 

Utöver det stöd för viktiga frågor som finns i dokumentet ”Att tänka på” och i checklistan, kan varje verksamhet behöva göra anpassningar och kompletteringar, efter sina egna förutsättningar.

Materialet är framtaget av Branschföreningen Sveriges Företagshälsor och Prevent, tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Förutsättningar för att vaccinera på arbetsplatser

Att det finns beslut från ledningen och resurser för insatsen är en förutsättning för att vaccinera på arbetsplatsen. Ledningen för verksamheten behöver därför fatta beslut om detta, och vilka som i så fall ska erbjudas vaccinering.

Det kan också vara lämpligt att ta upp frågan om vaccination på arbetsplatsen i arbetsmiljö- eller skyddskommittén, eller om det saknas, att den behandlas av chefer och skyddsombud. En tidig och god samverkan mellan chefer, skyddsombud och arbetstagare kommer bidra till att genomföra vaccinationerna på ett bra sätt.

Det kan även vara bra att samla en arbetsgrupp med olika kompetenser och roller i arbetsmiljöarbetet för att jobba tillsammans med förberedelserna. Ta hjälp av företagshälsovården eller annan leverantör av vaccinering för att få in mer kompetens om det behövs.

Sist men inte minst – kommunicera vikten av vaccinering!

Att erbjuda anställda vaccinering bidrar till en säker och trygg arbetsmiljö där ingen ska bli sjuk på jobbet. Det gäller både om vaccinering erbjuds på arbetsplatsen, eller på annan plats.

Checklista

Använd checklistan för förberedelser och hantering av vaccination på arbetsplatsen för det nya coronavirusets (SARS CoV-2). Checklistan innehåller frågor om rutiner för smittrisker, kommunikation och information, lokalens beskaffenhet och rutiner kring hanteringen vid vaccination på arbetsplatsen. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond.

Till checklistan Vaccination på arbetsplatser

Hitta på sidan