Hoppa till huvudinnehållet

Återgång till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att planera återgång till kontoret igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här finns bland annat en checklista som kan vara till hjälp när ni går tillbaka till kontoret.

Riskbedömning

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. När ni har identifierat riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en handlingsplan med åtgärder. Använd gärna vår checklista och mall för riskbedömning. Riskbedömningen görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. 

Läs mer om riskbedömning

Mall riskbedömning och handlingsplan

Checklista Återgång till arbetsplatsen

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

 • Ansvar för arbetsmiljön
 • Förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö
 • Samverka
 • Instruera och informera om risker
 • Arbetsanpassning
 • Anlita extern expertis vid behov

Arbetstagarens ansvar och skyldigheter

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet
 • Följa riktlinjer, rutiner och föreskrifter
 • Föreslå åtgärder och ge synpunkter
 • Rapportera tillbud, olycksfall och ohälsa
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
 • Iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppträda respektfullt mot varandra

Vaccination på arbetsplatser

För att hjälpa verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset på eller i anslutning till arbetsplatsen finns här vägledningen Vaccination på arbetsplatser. Där finns information som är bra att tänka på inför och under vaccinering samt en checklista.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan