Hoppa till huvudinnehållet

Inför återgång till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många anställda arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att planera återgång till arbetsplatsen igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här har vi samlat några punkter att ha som underlag.

Riskbedömning

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. Den görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Företagshälsovård

Anlita gärna en företagshälsa eller annan extern expertis om ni är osäkra på hur riskbedömningen ska gå till, eller om ni har andra frågor om hur ni ska skapa en bra arbetsmiljö i samband med återgången.

Kommunikation

Det är viktigt att arbetsgivaren informerar om riskbedömningen och håller de anställda uppdaterade om vad som gäller. Informationen bör vara tydlig och nå alla medarbetare samtidigt.

Följ upp

Återgången ska följas upp kontinuerligt. Justera det som behövs och var uppmärksam på tecken på oro hos anställda. Försök också ta tillvara det goda som kommer ur det förändrade sättet att arbeta.

Ledarskap

Se till att cheferna får det stöd och den kompetens som krävs för att leda medarbetare som är både på plats och på distans.

Sjukdom

Arbetsgivaren behöver även fortsättningsvis vara tydlig med att de som känner av några sjukdomssymptom inte ska vara på jobbet.

Vaccination

Se till att hålla er uppdaterade om myndigheternas råd och rekommendationer för anställda som är vaccinerade.

Kontorsarbete

Istället för att alla kommer tillbaka samtidigt kan man dela upp personalstyrkan och göra ett schema för vilka som ska vara på kontoret. Vissa arbetsuppgifter kan gå att utföra utomhus, till exempel att läsa eller ha ett möte med en kollega. Om ni har aktivitetsbaserat kontor, överväg fasta platser under en period.

Gemensamma utrymmen

Placera ut handsprit och ytdesinfektion i gemensamma utrymmen som omklädningsrum, toaletter, konferenslokaler och lunchrum. Det kan också finnas skäl att upphandla extra städning.

Möten

Se till att ni kan hålla två meters avstånd vid möten. På möten med många personer är det viktigt att lokalerna är tillräckligt stora för att kunna hålla avstånd. Digitala möten eller möten utomhus är alternativ. Genomför de anpassningar för teknik- och mötesutrustning i som kan behövas i lokalerna.

Färdväg

Arbetsgivaren bör uppmana de anställda att undvika att åka kollektivt till och från jobbet, särskilt under rusningstrafik. De som har lång eller krånglig färdväg kan arbeta på distans om det är möjligt.

Håll avståndet

Se till att ha tydliga rutiner för att hålla avstånd till andra. Påminn varandra. Sätt upp glada och trevliga skyltar som påminner om att hålla avstånd.

Handhygien

Påminn om att tvätta händerna ofta. Tvål och vatten är mest effektivt, men om det saknas kan man använda handsprit.

Hantera oro

Alla tänker och tycker inte lika. Försök att bemöta varandra och varandras oro med respekt. Företagshälsan kan vara en bra resurs om någon behöver stöd.

Vaccination på arbetsplatser

För att hjälpa verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset på eller i anslutning till arbetsplatsen finns här vägledningen Vaccination på arbetsplatser. Där finns information som är bra att tänka på inför och under vaccinering samt en checklista.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

 • Ansvar för arbetsmiljön
 • Förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö
 • Samverka
 •  Instruera och informera om risker
 • Arbetsanpassning
 • Anlita extern expertis vid behov

Arbetstagarens ansvar och skyldigheter

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet
 • Följa riktlinjer, rutiner och föreskrifter
 • Föreslå åtgärder och ge synpunkter
 • Rapportera tillbud, olycksfall och ohälsa
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
 • Iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Uppträda respektfullt mot varandra

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan